„Regulačním opatřením chceme zabránit nekoordinovanému povolování nových ubytoven, v nichž nacházejí azyl z velké části právě nepřizpůsobiví lidé z různých koutů republiky, případně ze zahraničí. Boom ubytovacího byznysu umožňují dotace státu na bydlení. Připravované změny územního plánu už další rozmach ubytoven neumožní,“ uvedl primátor.

Návrh na uzávěru magistrát zaslal k prozkoumání dotčenými orgánům státní správy. „Úředníci se vyjádří v zákonné lhůtě, tedy nejdéle do třiceti dnů. Poté se záměrem seznámíme veřejnost na úřední desce, a to po dobu patnácti dní. Občané mohou v té době zasílat připomínky či návrhy, na něž musíme reagovat obdobně jako při schvalování územního plánu. Stavební uzávěra by tak mohla začít platit při bezproblémovém průběhu nejdříve do devadesáti dnů. Zpětný účinek nemá. Na již zahájené stavby se tak vztahovat nebude,“ upřesnil legislativní proces vedoucí odboru rozvoje, investic a městského majetku magistrátu Petr Chytra.

Stavební uzávěra postihne celé správní území Chomutova. Počítá se zákazem změn u dokončených staveb, změn v užívání staveb i změn staveb před jejich dokončením. Neumožní ani dodatečné povolení staveb ubytovacích zařízení, jimiž jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování.

Opatření není podle primátora v žádném případě namířeno proti baráčníkům či provozovatelům hotelů či kempů. „Stavební uzávěra je pouze dočasné opatření, nelze ji ale specifikovat výhradně jen proti stavbám ubytoven či přestavbám pro účely ubytování. My samozřejmě nechceme nijak omezovat bytovou výstavbu ani rozmach turistiky a cestovního ruchu. Každý stavebník proto může požádat o výjimku z uzávěry, kterou citlivě posoudíme,“ vysvětlil Mareš.

Schvalovací proces nového územního plánu města spěje podle Chytry k dalšímu veřejnému projednávání. Občané už se k návrhu mohli vyjádřit, město zaregistrovalo 64 námitek a připomínek. „Požadují razantní i méně významné změny. Mezi ty zásadní patří například zmenšení zastavitelného území. Do návrhu územního plánu je zapracujeme a uspořádáme ještě jedno veřejné projednávání,“ doplnil Chytra.

Očekává, že nový územní plán by mohli zastupitelé schválit nejdéle do 30. června 2015. „Každopádně maximálně do tohoto data bude platit stavební uzávěra,“ dodal Chytra.