„Tématem sucha a doporučením dalšího postupu ke zmírnění jeho dopadů na území regionu se zabývala schůzka se zástupci Povodí Ohře, s. p. Výstupem této schůzky je zřízení pracovní skupiny při krizovém řízení, která by se stala do budoucna jednou z komisí Rady Ústeckého kraje. Šlo by o poradní orgán, který přijímá doporučující stanoviska směrem k Radě Ústeckého kraje,“ vysvětlil Martin Volf.

Komise bude moct například regulovat odběry vody na základě relevantních podkladů platných pro území celého kraje, i když ještě nebude k dispozici kompletní plán pro sucho, jak ho předpokládá připravovaná novela vodního zákona. „Informace platí pro letošní rok,“ dodal mluvčí kraje.

Ilustrační fotografie.
Nejzdravější nápoj? Podle odborníků je to čistá voda

Podle portálu InterSucho, který shromažďuje údaje o půdním suchu, sledují odborníci ve vrstvě 40 až 100 centimetrů přetrvávající problém kromě jiných oblastí i v severozápadní části Čech, především v Ústeckém a Libereckém kraji. Je zde také silnější deficit půdní vláhy oproti zbytku území.

Skupina Severočeská voda, jejíž působnost pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje, průběžně sleduje stav a kapacitu vodních zdrojů sloužících k výrobě pitné vody. Na tomto území tvoří podle mluvčího Severočeské vodárenské společnosti Maria Böhmeho zhruba 42 procent zdroje podzemní, tedy prameniště, zářezy, vrty a 58 procent zdroje povrchové, což jsou nádrže či údolní přehrady.

Vodní dílo Fláje
Lidé na severu Čech se suchého léta obávat nemusejí

„Stává se, že některé lokální podzemní zdroje pitné vody v průběhu času mění svoje parametry, ať už je to vydatnost, nebo některé kvalitativní parametry s ohledem na mělkost a vliv například zemědělské činnosti,“ vysvětlil Mario Böhme nutnost monitoringu vodních zdrojů. 

Skupina Severočeská voda sdružuje vodohospodářské společnosti na severu Čech – Severočeskou vodárenskou společnost, Severočeské vodovody a kanalizace a Severočeskou servisní. Ty zajišťují komplexní služby zejména v oblasti zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a dále stavbami, rekonstrukcí a opravami vodohospodářského majetku. Region její působnosti pokrývá území o celkové rozloze 6.930 kilometrů čtverečních, tedy téměř deset procent plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel.