Postupovali jste nezákonně a zakázku rušíme, vyplývá z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj společnost Chomutovská bytová nedodržela zákon o zadávání veřejných zakázek, když vybírala firmu, která bude v dalších letech spravovat a udržovat byty a další majetek města. Proto zadávací řízení zrušil. Jedná se o zakázku za zhruba 140 milionů korun bez DPH.

Podle úřadu neurčila společnost přesně stavební práce, které má budoucí správce zajistit. „Zadavatel nestanovil zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení tím, že při vymezení rozsahu předpokládaných stavebních prací uvedl prostý výčet očekávaných prací bez jejich bližší specifikace,“ píše místopředsedkyně úřadu Eva Kubištová v rozhodnutí. Výsledkem je podle ní netransparentnost. „Jako opatření k nápravě nezákonného postupu úřad ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku,“ dodává.

V dalším díle našeho historického seriálu se podíváme do roku 1945.
Jak jsme žili v Československu: Oslavy míru na Červeném Hrádku

Předmětem zakázky je zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor. Smlouva na údržbu a opravy má být uzavřená na čtyři roky, správcovství obsáhne dokonce deset let. Dosud obojí zajišťovala chomutovská společnost Qark, která je také vítězem posledního výběrového řízení. Probíhalo loni na podzim. Další smlouva měla platit od ledna tohoto roku.

Okolnosti zakázky od počátku kritizovalo opoziční hnutí PRO Chomutov, podle něhož byly zadávací podmínky střižené na míru firmě Qark, kterou z poloviny vlastní Milan Štefanov, zastupitel za Nový sever, který je součástí koalice.

Určený i konkrétní on-line systém

Z výběrového řízení, jehož se zúčastnili dva uchazeči, nakonec Qark vyšel jako vítěz.

Soutěže se přes bohaté zkušenosti v oboru nemohlo zúčastnit Stavební bytové družstvo Chomutov, ačkoli se stará o více než 8000 bytů. Důvodem byly puntíčkářsky vymezené podmínky předepisující i práci s konkrétním on-line systémem. Vedení družstva proto zadavateli adresovalo námitku s žádostí o zrušení výběrového řízení a vypsání nového. Když neuspělo, obrátilo se na ÚOHS.

Antimonopolní úřad nakonec soutěž opravdu zrušil, byť z jiných důvodů, než které vadily družstvu. Rozhodnutí vydal koncem ledna. Chomutovská bytová ho napadla a podala rozklad, aktuálně ale úřad původní rozhodnutí potvrdil a rozklad odmítl. „Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat,“ uzavřel předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Ve Spořicích na Chomutovsku se pálili čarodějnice.
FOTO: Chomutovsko v ohni. Na hranicích skončily čarodějnice

O správu a údržbu bytů i nebytových prostor města se provizorně stále stará Qark. „Původní smlouva skončila na konci roku a nebylo by vhodné, abychom zůstali několik měsíců bez správy,“ vysvětlil primátor Marek Hrabáč (ANO), který je také v čele představenstva Chomutovské bytové. „Máme proto uzavřenou prozatímní smlouvu v rámci „vyhrané“ soutěže s původním správcem, kterým je Qark,“ dodal.

Chomutovská bytová bude muset vyhlásit nové výběrové řízení. Na ní je také úhrada nákladů na řízení ve výši 30 tisíc korun.