Rok 1918 nejen na Ústecku přináší v jednotlivých kapitolách náhled do závěru I. světové války v našem regionu. Tým 18 odborníků se zaměřil na kapitoly hospodářství, problematiku židovského obyvatelstva, španělské chřipky, vojenství i náhledu na rok 1918 v průběhu dalších let.

„Materiály pro tuto kolektivní monografii byly sbírány v téměř dvou desítkách archivů po celé České republice i v zahraničí. Kromě dobové i současné odborné literatury byly využity na čtyři desítky dobových periodik, které umožnily celistvý náhled na tuto turbulentní dobu,“ říká jeden z autorů Jan Grisa.

Kniha je neprodejná, nicméně je zájemcům k dispozici ve Vědecké knihovně UJEP či ve studovně katedry historie FF UJEP. K výpůjčce ji má i Severočeská vědecká knihovna. Brzy bude kniha také dodána na vybraná gymnázia a střední školy v Ústeckém kraji, které hostily výstavu s názvem Rok 1918 na Ústecku.