Prapor navrhla a vyrobila specializovaná firma Alerion, v jejímž sídle si ho ostrostřelci v červnu převzali. Se všemi poctami prapor představí veřejnosti 12. záři při oslavách, jejichž součástí je i slavnostní průvod do kostela a žehnání praporu. Ostrostřelcům jej předá chomutovský primátor Daniel Černý. Účast přislíbily také další tuzemské i zahraniční spolky.
„Už když jsme před devíti lety Chomutovskou ostrostřeleckou společnost znovu oživovali, přemýšleli jsme i o obnově historického praporu, který v minulosti nechyběl na žádné oslavě či přehlídce pořádanou ostrostřelci," vysvětlil ceremoniář chomutovského sboru Jiří Šlajsna. „Oslavy 450. výročí založení společnosti nás pak díky krásné vlajkoslávě ostatních spolků přesvědčily o tom, že se do praporu vyplatí investovat," doplnil.

Symbolika praporu

Návrh praporu vychází z analogií historických ostrostřeleckých praporů uložených v českých a moravských muzeích. „Spolu s přispěním chomutovských ostrostřelců náš heraldik vytvořil finální grafickou podobu, která se v rukou našich tradičních vyšívaček proměnilo v umělecké dílo, jež bude důstojně reprezentovat sbor nejen za hranicemi, ale i v dalších pokoleních," zhodnotil návrh praporu majitel firmy Alerion Tomáš Pokorný.
Přední strana praporu (averz) je přitom inspirována tradiční podobou Rakousko-uherských vlajek. Zadní strana (reverz) je věnována místu působení chomutovských ostrostřelců. Je na ní proto vyobrazen znak města Chomutov. Na zadní straně je také vyšitý rok obnovy Chomutovské ostrostřelecké společnosti.

Odkaz dalším generacím

Slavnostní prapor, jako jedinečná insignie každého sboru, představuje rovněž ideální místo pro uchování tajemství dalším generacím. Chomutovští ostrostřelci si proto nechali na doporučení heraldika pro žerdě zkonstruovat speciální hlavici s dutou schránkou, do které mohou vložit vzkaz svým nástupcům. „Tajné poselství napíšeme na ručně vyráběný papír, který se poté do žerdě vloží. Co bude toto tajné poselství obsahovat, si necháváme samozřejmě pro sebe. Každý z členů musel splnit slib mlčenlivost. Naši nástupci ho tak objeví klidně až za 200 let," upřesnil Šlajsna.
Ostrostřelci jsou spolkem mužů a žen z Chomutovska, kteří mají společného koníčka zájem o historii, střelbu a zbraně.