Mezi zámkem a jirkovskou radnicí houstne napětí. V situaci, kdy ředitelka Kulturního vzdělávacího a informačního zařízení z funkce na vlastní žádost odchází, protože vnímá nespokojenost vedení města, prosákla na veřejnost informace o neshodě ohledně externí účetní firmy. Ředitelka KVIZu podporovala pražskou, místostarostka jirkovskou, jež však byla o dost dražší.

To vše se dělo za velmi neobvyklé situace, kdy se takřka půl roku nevedlo účetnictví. Účetní odešla začátkem roku a organizace za ni nenašla přiměřenou náhradu. Ve spolupráci s městem tak organizace v posledních týdnech poptávala zkušené účetnické firmy, se kterými by bylo možné navázat spolupráci. Rozhodnými kritérii měla být cena za účtování od letošního ledna do června, cena za průběžné účtování v dalších měsících a doba zahájení prací.

Ze tří možných společností měly zkušenost s účtováním v příspěvkových organizacích dvě. Pražská DaMiConsulting & Accounting ochotná zpětně účtovat za 50 tisíc korun, kdy cena za každý další měsíc dělala 25 tisíc. Jirkovská Altivet účetnictví a daně své služby nabízela za 96 tisíc, každý další měsíc za 48 tisíc. Nakonec měla práce překvapivě provádět jirkovská společnost, jak vyplynulo z materiálů pro zastupitele. „Podle pokynu místostarostky dojde k zajištění služeb ze strany Altivet účetnictví a daně na základě objednávky,“ uvedla v nich ředitelka KVIZu Michaela Brožová.

Na prosazovaní nevýhodnější nabídky upozornila Strana svobodných spolu s Iniciativou 2020.

Obě vznesly oficiální dotaz na vedení města, téma rozebíraly na sociálních sítích a zastupitel Pavel Duchan ho chtěl zařadit také jako bod programu na zasedání zastupitelstva. „Tam mi ale bylo řečeno, že jirkovská firma nakonec odstoupila, takže jsem bod stáhnul, už nebylo o čem jednat,“ uvedl Duchan. „Přesto došlo k porušení zákona,“ nepochybuje. Účetnictví podle Brožové povede pražská společnost, smlouva už je podepsaná.

Místostarostka Dana Jurštaková záležitost vnímá jako odvetnou akci odstupující ředitelky. „Je to nahrané. Vytvořila situaci, kdy to vypadá, že jsem ji k něčemu dotlačila,“ namítla. „Ředitelka KVIZu dlouhodobě neměla účetní, intenzivně jsme to s ní řešili od května, kdy jí odešla i náhradnice. Tehdy mě požádala, ať jí pomůžeme,“ popsala běh událostí. „Přesvědčila jsem zkušenou jirkovskou firmu, aby to pro nás udělala. Teprve když jsme se všichni sešli a procházeli účetnictví, ředitelka najednou sdělila, že má jiné dvě lacinější firmy. V tu chvíli jsem řekla, dobře, ale vezmeme tuto firmu,“ dodala místostarostka.

Potvrzením nedobrých vztahů bylo, když následně zastupitelé hlasovali o výroční zprávě KVIZu, která je jen informativní. Místostarostka ji jako jediná nepodpořila.

Tato menší kauza je však jen střípkem ve větším celku. Základní problém je, že KVIZ, který ročně hospodaří s více než 15 miliony korun, neměl dlouhodobě zajištěné účetnictví a musí ho dohánět zpětně. To je zcela nestandardní situace. Tématu se ještě budeme věnovat.