Jedná se o smykem řízený kolový nakladač a pásové minirypadlo. Oba stroje nebudou sloužit pouze k výuce, ale budou se využívat i pro praktickou činnost. Podmínky pro výuku se však vylepšují i na dalších školách. ESOZ totiž tvoří Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. Jedná se o příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Školy navštěvuje půl druhé stovky žáků.

Na co se žáci i vyučující velmi těší je nová truhlárna. Ta stará je totiž mimo areál školy v odlehlé části města a to klade větší nároky na komunikaci, dostupnost stravování a koordinaci vůbec. Nová truhlárna by měla být v lokalitě Černovická a pokud by vše šlo hladce, příští rok by se mohlo začít stavět. Dobíhá také výběrové řízení na vybavení pro svářečskou školu a strojní dílny. „Počítáme s tím, že v letošním roce proinvestujeme zhruba osm milionů korun," prozradil ředitel školy Jan Mareš. Nejnákladnější a nejnáročnější rekonstrukce podařilo provést v oblasti ubytování a stravování. „Zabezpečujeme ubytování a stravování všem středním školám v Chomutově," řekl Mareš.

Před začátkem nového školního roku stihla škola dokončit rekonstrukci školní jídelny Na Průhoně. Došlo k vylepšení komfortu nejen pro konzumaci jídla, ale také pro jeho výdej. „Díky novým zařízením se tak daří obě jídla která tu vaříme uchovat delší dobu teplé," přiblížil ředitel. Vylepšení provozu jídelny Na Průhoně přišlo školu na milion korun. Škola má dvě jídelny, vedle té Na Průhoně také v Palackého ulici, která už prošla rekonstrukcí před několika lety. Vaří se zde nejen pro studenty, ale také pro veřejnost a firmy z blízkého okolí. „V současné době se zde denně uvaří přes tisíc jídel," upřesnila Eva Čížková, manažerka projektů a propagace ESOZ.

V plném proudu je v objektu Na Průhoně rekonstrukce všech ubytovacích prostor. „Dosud jsme tu měli ještě stará umakartová jádra, takže postupně dochází k jejich vybourání a vyzdívají se nová," uvedl Mareš. Současně se obměňuje vnitřní sanitární vybavení. Vše by mělo být dokončeno do konce letošního roku a žáci kteří jsou zde ubytovaní, by se tak dočkají většího komfortu. Mimo jiného se také sníží počet studentů v jedné ubytovací buňce, většinou na čtyři. Ubytovací kapacity školy nevyužívají jen žáci školy, ale i další střední školy ve městě. „Úzce spolupracujeme se sportovci. První s kým jsme začali spolupracovat byli mladí hokejisté, kteří v Chomutově působí v akademii. Ty už tady teď nemáme, ale zájem mají i další sportovní kluby ve městě," poznamenal zástupce ředitele Miloš Holopírek. Ubytování školy nyní využívají basketbalisté, plavci a v jednání jsou další sportovci ve městě. Rekonstrukce doprovází další práce jako vylepšení interiérů, sociálních zařízení, nová výmalba a další.

Zlepší se také výuka na Střední zdravotnické škole. Pro tu se podařilo získat další dvě dvě luxusní nemocniční polohovací lůžka. Dvě už škola měla a nyní má pro výuku čtyři. „Od společnosti Linet jsme získali sponzorským darem lůžka Eleganza Smart. Dnes díky takovým pomůckám můžeme provádět výuku na vybavení jaké mají jednotky intenzivní péče," uvedla Čížková.

Úplnou novinkou je založení Poradního sboru pro bezpečnostní, právní a požární sbory. Ředitelé místních záchranných hasičských sborů, PČR a městských policií v regionu chtějí prohloubit spolupráci a víc využívat žáky na praxi. Nově má škola schválenou přeshraniční spolupráci se Saskem, kam žáci jezdí. Na rekonstrukce použila škola z části vlastní peníze a částečně rekonstrukce zaplatil zřizovatel školy Ústecký kraj.