Každý rok můžeme začátkem ledna v českých městech a vsích potkat charitní koledníky v kostýmech Tří králů. Na Chomutovsku začne sbírka v neděli u hypermarketu Globus.

Malí koledníci u hypermarketu

„U každého vchodu budou stát ´tři králové´ s kasičkami. Tomu kdo přispěje, nabídnou cukr, kalendář a letáček s informacemi o sbírce," popsala scénář první akce ředitelka Oblastní charity Chomutov Denisa Albrechtová. Koledníci budou vybírat mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou. Do Globusu se pak vrátí ještě třikrát a to v pondělí, ve středu a v pátek. Pokaždé to bude mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou.

Ještě před zahájením samotné sbírky se 3. ledna od 17 hodin bude konat koncert pěveckého sboru Happy Smile v Rytířském sále na radnici a vybrané dobrovolné vstupné také připadne na šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Dobročinný podtext bude mít také hokejové utkání Chomutov Most, které se uskuteční 10. ledna v 17:30. „Maskot Pirátů Chomutov Picaroon bude v kostýmu jednoho z králů," informovala Deník Albrechtová.

Tří králové a další tradice na horách

Tři krále si o víkendu připomenou také na Lesné, kde se v neděli uskuteční v Krušnohorském muzeu tradiční tříkrálová nadílka. Akce přiblíží návštěvníkům zimní tradice Krušných hor.

Pořadatelé připravili bohatý doprovodný program ve kterém mohou návštěvníci zhlédnout ukázky lidových řemesel, poučit se o tom jak správně vařit bylinné čaje, vyrábět masti a sirupy. Zájemci si mohou vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, či pozorovat, jak se dere peří. Připravena je také ukázka práce na tkalcovském stavu a zdobení novoročních perníčků. Součástí akce bude také výstava betlémů, louskáčků a různých předmětů, zaměřená na život horalů před 150 lety. Akce v muzeu na Lesné začíná ve 13:00 hodin.

V úterý vyjedou králové na koni

Největší akce v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou se na Chomutovsku uskuteční v úterý 6. ledna. To se v ulicích Chomutova objeví koledníci Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou, ale také tradiční průvod, který se vydá z Podkrušnohorského zooparku na náměstí 1. máje, aby popřál obyvatelům města a radním vše nejlepší v roce 2015.

Cestou budou postavy z Matoušova evangelia vybírat peníze na charitu. Na náměstí bude připraven stánek s gulášem, svařákem či perníčky a pro děti malování na obličej.

Skupiny koledníků Charity České republiky musí mít doprovod minimálně jedné dospělé osoby. „Koledníci se musí na požádání prokázat průkazkou vydanou litoměřickým biskupstvím a mít zapečetěnou kasičku s nálepkou Charita ČR," upřesnila hodnověrnost výběrčích ředitelka Oblastní charity Chomutov Denisa Albrechtová.

Tříkrálová sbírka potrvá na Chomutovsku od 4. do 12. ledna. Peníze půjdou na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí přímo v regionech, kde lidé přispívají. „Každoroční vybraná suma ukazuje, že lidé z Chomutova mají srdce na pravém místě, a opravdu jsem rád, že máme možnost pomoci s organizováním sbírky," řekl primátor Jan Mareš. Loňská tříkrálová sbírka přinesla nejvyšší výtěžek za posledních pět let. Vybralo se více než čtyřiceti tisíc korun. Z vybraných peněz město pořídilo sportovní vybavení pro děti ze sociálně slabých rodin.

V Kadani můžete přispět v kostele

V Kadani se skuteční Tříkrálová sbírka v úterý 6. ledna od 15.00 na Mírovém náměstí. Římskokatolická farnost Kadaň tu pořádá tříkrálovou sbírku do pokladniček v kostele Povýšení sv. Kříže.