Známá Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 14. ledna. Město Jirkov se k ní připojilo prostřednictvím Charity Most a Charity Chomutov. Koledníci se pohybují ulicemi a lidé jim mohou přispět do kasičky. „Poznáte je podle tradičního oblečení včetně koruny a zapečetěné kasičky s logem Charity ČR. Vedoucí skupinky se na požádání prokáže občanským průkazem, jehož číslo se shoduje s údaji na kasičce,“ vysvětlil mluvčí jirkovského úřadu Vladimír Vacula.

V pátek 5. ledna budou dětští koledníci obcházet část Červený Hrádek, v sobotu pak Osadu nebo Vysokou Pec. „Pokud koledníkům otevřete, můžete si s nimi zazpívat a případně je obdarovat nějakou sladkostí nebo přispět do zapečetěné kasičky,“ připomněl mluvčí Vacula a upozornil, že větší část výtěžku sbírky pomůže potřebným právě na Jirkovsku. 

Ilustrační foto
Tři králové přijdou v pátek na náměstí v Kadani. Charita podpoří děti a rodiny

Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi. Handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším.

65 procent výtěžku dobročinné sbírky zůstává přímo v regionu, kde se peníze vybraly. „15 procent je určeno na velké diecézní projekty, 10 procent putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 procent využije na své projekty Charita Česká republika, 5 procent tvoří zákonné režie sbírky,“ vypočítávají pořadatelé Tříkrálové sbírky z Charity Česká republika.

Tříkrálová sbírka probíhá od roku 2000, kdy obnovila starodávnou lidovou tradici. Pořadatelem je Charita Česká republika. „Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun. V roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun,“ uvádí kromě jiného web dobročinné sbírky trikralovasbirka.cz.

Koledníci obvykle označí navštívené stavení nápisem K+M+B+ a letopočtem křídou na dveře. Stále rozšířený omyl tvrdí, že jde o počáteční písmena jmen tří mudrců - Kašpara, Melichara a Baltazara. Pravda je však jiná. Jak popisuje web pastorace.cz, je to „zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.“

Mohlo by vás zajímat: Ježíšek, pastýři i králové: V Kadani se ponořili do prastarého biblického příběh

Zdroj: Chomutovský deník/ Miroslav Rada