Jak to zařídit, aby obyvatelé víc třídili odpad? Kadaňští vsadili na motivaci penězi. Když se místním podaří vytřídit nejméně o desetinu komunálního odpadu více než dosud, zůstanou poplatky stejné jako dosud, tedy 496 korun za osobu a rok, nebo mohou být dokonce i nižší. A to přesto, že novela zákona o odpadech, která má platit od ledna, dává městům možnost poplatky za odpad zvyšovat.

„Zúčtování nechceme"

„Počítali jsme skutečné náklady na likvidaci komunálního odpadu a na osobu to vychází na 626 korun," informoval starosta Jiří Kulhánek s tím, že rozdíl doplácí město. Ročně se jedná o milión sedm set tisíc korun, které by město mohlo rozpočítat mezi obyvatele a získat peníze zpět. „My ale poplatek nebudeme chtít zúčtovat, necháme ho ve výši, ve které je. Namísto toho chceme drobnou investicí a agitací zapůsobit, aby lidé třídili víc," dodal. Náklady na likvidaci tříděného odpadu jsou totiž o dost nižší. Například za biomasu se platí desetkrát méně a plast či papír se dokonce vykupují.

Podle propočtů technických služeb by mohly být příjmy i výdaje ve stejné rovině, pokud lidé vytřídí právě oněch deset procent komunálu více, než dosud. Technické služby platí ročně za likvidaci komunálního odpadu 9,7 miliónů korun, od lidí vybere ekonomický odbor na poplatcích 8 miliónů korun.

Víc popelnic do ulic

Aby měli možnost třídit lidé ve všech lokalitách, chce město pořídit více kontejnerů. Zápůjčkou získá od společnosti Ecocom 52 velkých tisícilitrových nádob na papír, plast a bioodpad a nakoupí 230 kusů menších nádob o obsahu 240 litrů.

Kód jako podpis

Ve druhé fázi vedení města uvažuje, že přidělovalo pytle na třídění plastu a papíru, opatřených čárovým kódem.

„Je to velmi adresný systém. Čárový kód působí jako jakýsi podpis, takže je možné ověřit, jak dobře je odpad vytříděn a dotyčného odměnit snížením poplatku," vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Jiří Frajt.

Pro začátek by mohl být vytipován například panelák s dostatečným počtem dobrovolníků, kde by se vyzkoušelo, jak bude nový systém fungovat. „V den svozu by se daly pytle ven, pracovníci technických služeb by zkontrolovali, jestli je odpad dobře vytříděn, čtečkami by projeli kódy a výsledek by se pak projevil v počítači ekonomického odboru," vysvětlil, jak by to mělo probíhat. Systém už v některých městech dobře funguje.

Kampaň

Součástí motivačního programu na třídění odpadu bude také informační kampaň, aby se Kadaňští aktivně zapojovali. Plakátky o třídění a možnosti dosáhnout nižších poplatků by mohly být například na přístřešcích u kontejnerů, aby byly stále na očích.

Kadaň je v třídění odpadu na jedné z předních příček v rámci celé republiky, přesto její obyvatelé ročně vyprodukují 302 kg komunálního odpadu. To je hodně, jiná města dostávají na poloviční hodnoty. Například ve srovnatelně velkém Znojmě vyhodí jedna osoba za rok 148 kilogramů odpadu.