“Drtivá většina občanů to přijala dobře,” zhodnotil místostarosta David Kodytek (SEN 21 a Zelení pro Klášterec), který má v gesci odpadové hospodářství. “Původně jsme do ulic přistavili osm nádob, během prvního měsíce se ale rychle plnily, tak jsme přidali ještě další tři,“ doplnil.

Zatím je zapojeno na devět set domácností, což odpovídá v průměru dvěma tisícům lidí ve městě s přibližně 15 tisíci obyvateli. “Připravujeme ale rozšíření pilotního programu, abychom do něj postupně zahrnuli celé město,” dodal Kodytek.

Jak to funguje? Radnice domácnosti vybavila speciálními košíky, které mají kvůli proudění vzduchu otvory. Dostali také rozložitelné sáčky. Do nich se přímo v kuchyni třídí veškerý gastroodpad jako jsou slupky od brambor, prošlé či zbylé potraviny, přidávat lze ale i ruličky od toaletního papíru a zbytky z pokojových rostlin.

Medúzy patří k atraktivním tvorům mořských akvárií.
Zařídit moře v akváriu není snadné. Chomutovské medúzárium otevřou až napodruhé

“Sada sáčků by jim měla vydržet rok, případně se ale o další mohou hlásit na radnici nebo u bytového družstva,” připomněl místostarosta. Odpad lidé následně vynášejí do zvláštních hnědých popelnic. Tyto nádoby se pak svážejí do bioplynové stanice v Ahníkově, kde z jejich obsahu dokážou vyprodukovat plyn. Tím se celý cyklus uzavírá. Odpad, který běžně zahnívá v popelnicích, nekončí na skládkách, ale je z něj užitek.

Podle místostarosty tvoří právě tato složka zhruba třicet procent váhy černých popelnic. Nakládání s gastroodpadem tak může výrazně zahýbat s celkovými hodnotami vytříděného odpadu. Klášterec dosud dokázal třídit 20 procent odpadu, podle ministerských tabulek je však potřeba být po roce 2030 na 60 procentech.

Zvýšené třídění by mohlo mít kladný dopad i na peněženky Kláštereckých. „Do budoucna může mít vliv na případné úvahy o tom, zda poplatek za odpad zvýšíme nebo ne, protože se nám díky gastroodpadu snižuje objem komunálního odpadu,“ podotkl starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN).

BRKO je biologicky rozložitelný komunální odpad. V řadě měst končí zbytky jídla v popelnicích na směsný odpad. Jedná se ale o nebezpečnou praxi, protože je obsah vyvážený na skládky, kde zahnívá, uvolňuje plyny a může kontaminovat půdu. Navíc se jedná o surovinu, kterou lze dál využít a nechopit se toho, znamená plýtvat surovinou. Prevence vzniku odpadu je budoucností odpadového hospodářství a takzvané cirkulární ekonomiky. Jedním z velmi významných opatření v této oblasti je likvidace bioodpadů v místě, kde vznikají.