Průvod prošel okolo vlakové zastávky a zahnul na Čelakovskou ulici. Poté prošel Zborovskou ulicí a kolem Městského divadla vešel přes ulici Jakoubka ze Stříbra na náměstí 1. máje. Tady průvod obešel náměstí a zamířil ke vchodu radnice. Když se králové vydýchali, sesedli z koní a zazpívali známou koledu: „My Tři králové jdeme k vám…" Poté napsali nad radniční vchod požehnání v podobě K+M+B 2017. I přes mrazivé, ale slunné počasí průvod na náměstí sledovala řada lidí, kteří mohli ve stánku se svařákem přispět do sbírky. Rodiče přitom svým dětem vysvětlovali, kdo to jsou Tři králové a jaké přinesli poselství.