Díky neustálému zlepšování výrobních výsledků zahrnující i efektivitu výroby bylo několikrát rozhodnuto o dalším navýšení výrobních kapacit formou přístaveb stávající výrobní haly (tzv. TGCZ 3).

Z důvodu vysoké poptávky má Toyoda Gosei Czech v horizontu příštích pěti let dohodnutou celou řadu nových projektů od zákazníků, kterými jsou například Toyota, BMW či Ford. Abychom byli schopni splnit současné a budoucí požadavky zákazníků, dojde v právě probíhající fázi k rozšíření stávající haly TGCZ 3 o výrobní prostory určené novým projektům, zejména BMW řady 5 Gran Turismo se začátkem výroby v červenci 2017. Součástí rozšíření je i stavba nové denní odpočinkové místnosti pro operátory a úprava okolí.

Toyoda Gosei Czech, s.r.o. rozšiřuje výrobu dveřních těsnění v Klášterci nad OhříZdroj: Toyoda Gosei Czech, s.r.o.

V další fázi rozšíření a navýšení výrobních kapacit dojde k výstavbě zcela nové haly TGCZ 4. „Pro stavbu nové výrobní haly bylo zvažováno několik lokalit v rámci Evropy, ale díky výborným výrobním výsledkům a kvalitnímu zázemí bylo po vytrvalém vyjednávání našeho týmu rozhodnuto postavit halu v Klášterci nad Ohří, kde stojí již tři haly Toyoda Gosei Czech" uvedl generální manažer Toyoda Gosei Czech, Ing. Jan Richter. Budoucí rozšíření výroby přinese až 300 nových pracovních míst napříč všemi úrovněmi. Stavbou nové haly dojde taktéž k vyřešení kapacitních problémů dotovaného závodního stravování, jednoho z nabízených zaměstnaneckých benefitů. Stavba započne v roce 2017 a již začátkem roku 2018 se počítá s rozjezdem výroby. Celková investice do stavby nové haly a související infrastruktury je plánována ve výši 250 milionů korun.

Po dostavbě nové haly se Toyoda Gosei Czech stane v globální skupině Toyoda Gosei leaderem v rámci výroby těsnících komponentů. Růst společnosti nás nejen velice těší, ale i zavazuje udělat něco nejen pro nás, ale i pro naše rodiny a budoucí generace. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že v rámci výstavby nové haly odtěženou zeminu využijeme k vytvoření valů, na kterých budou zasázeny stromy v rámci světové akce zalesňování, pořádané globálně skupinou Toyoda Gosei. Během akce bude vysázeno našimi zaměstnanci téměř 10.000 stromů, které budou vybrány na základě rozmanitosti místního životního prostředí.

Komerční článek