Ještě několik týdnů bude právním koncipientem a předsedou místního zápasnického klubu. Během těch týdnů ale podstoupí všechny kurzy, školení a testy aby se mohl stát strážníkem. A poté jejich ředitelem. Dvaačtyřicetiletého Tomáše Doudu chomutovští zastupitelé v pondělí zvolili jako nejvhodnějšího kandidáta pro vedení strážníků. Jak chce vylepšit jejich práci i pověst?

Budete nastupovat do vedení městské policie po skandálu, který odhalil audit rozdělování odměn a kšeftů známým, protěžování některých strážníků, podvody, chybějící technika… Jak to vnímáte?

Jako obrovský problém, který v souvislosti s městskou policií vyvstal. Stalo se to za minulého vedení, nabízelo by se říci, že se mě to netýká. Ale to nechci. Stal jsem se novým ředitelem městské policie a tak se k tomu musím nějak postavit. Základní je vyvarovat se toho, aby se uvnitř městské policie něco podobného znovu dělo nebo nedejbože aby to pokračovalo. Z tohoto pohledu to vnímám jako čistě negativní věc městské policie. Dlužno ale dodat, že tady existuje 23 let a není jenom špatná.

A jak vnímáte pověst městské policie? Protože není zrovna nejlepší…

Je pravda, že městská policie nepožívá takové vážnosti, jako by měla. Ale také je pravda, že tady existuje 23 let a nikdy nikdo nevznesl požadavek na její zrušení. Z toho logicky vyplývá, že ne všechno je špatně. Městská policie je ozbrojeným sborem. S takovou vážností musí být vnímána, ale s takovou vážností k tomu musí přistupovat i sami strážníci.

Mezi lidmi je ale rozšířené vnímání, že strážníci dávají jen botičky…

Takhle to vnímáme všichni, kdo jsme dostali botičku (smích). Je třeba říci, že i tento způsob represe je potřebný a bude tu pořád. Pokuty za správní delikty jsou příjmem města. Na straně druhé já jsem zastánce toho, aby se přestupky řešily vždycky jednotlivě a s ohledem na všechny okolnosti, které k němu vedly. Strážník, který dokáže věc spravedlivě vyhodnotit a vyřešit třeba i jen domluvou, bude pak vnímám pozitivně. Ale když se vrátím k botičkám ty nikdy nepřestanou lidem vadit.

S jakými cíli vlastně do funkce jdete?

Tady bych byl obezřetný. Zpracoval jsem koncepci a rád bych ji uvedl v život, ale nerad bych se k ní vyjadřoval teoreticky. Nemám rád velkoústá prohlášení. Co můžu říct jako první se chci zabývat sám sebou. Abych se stal strážníkem, abych byl co nejvíce kvalifikovaný, abych mohl být oficiálně jmenován do funkce ředitele. Pak se chci zaměřit na personální obsazení městské policie a zejména na nutnost doobsadit všechna volná místa. Už jako prostému občanovi mi bylo zřejmé, že městská policie se potýká s podstavem strážníků. To je klíčové. Pohledem občana nevidím strážníky v ulicích v počtu, který bych si představoval.

A jaký by byl optimální stav?

Podle toho, co jsem vyrozuměl z auditu, chybí minimálně deset strážníků.

Takže to bude váš první úkol? Nabrat strážníky?

To bude druhý úkol. Jak jsem už řekl, jako první se musím strážníkem stát sám (úsměv). A seznámit se s celou agendou, kterou řeší. Jsem přesvědčený, že mi pomůže i mé právní vzdělání a praxe.

Co technické vybavení strážníků? Podle auditu neměli skoro v čem jezdit…

Je jasné, že když máme dohlížet na pořádek ve městě, musí se strážníci mít jak dopravit na klíčová místa. Ale budu řešit i to, zda je nutné vynakládat peníze jenom na nákup aut. Jestli nebude lepší, když budou strážníci v pěších hlídkách. Zato dobře vybaveni, třeba přenosnými kamerami.

Vnímal jste politický nesoulad při vašem výběru? Hodnotící komise vás doporučila celkem jednoznačně, radní se ale shodnout nedokázali. A při zastupitelstvu pro vás většina lidí z PRO Chomutov nehlasovala.

Vnímal jsem to. Ale to je otázka spíš na ně.

A jaký z toho máte pocit? Necítíte se trochu v nejisté pozici?

Z jakého důvodu tak hlasovali, to netuším. Dál se tím zabývat nehodlám a ani mi to nepřísluší. Ale pokud se ptáte na pocity, tak se necítím být ohrožen. Vycházím z většiny, která pro mě hlasovala.