Prosekat, odstranit, upravit

O městský park se sice pravidelně pečuje, nicméně ani tak se mu nevyhnula podstatná revitalizace. Ta začala už minulý rok a po zimní pauze zbývá dokončit už jen některé kroky, aby bylo zcela hotovo. Musí se odstranit všechny nevhodné dřeviny a také se budou modelovat celé keřové skupiny. Právě tyto dva body rehabilitace zámeckého parku patří pouhým okem mezi nejviditelnější změny - díky nim park už teď poměrně „prokoukl“, čímž může překvapit návštěvníky, kteří jsou zvyklí na jeho bujnější podobu posledních let. Odstranění dřevin je navíc podle města důležité k tomu, aby se obnovila historická kompozice parku. Díky tomu se znovu návštěvníkům nabídnou výhledy, které dosud blokovala ne vždy žádoucí flóra. Zároveň se odstraněním náletových, rizikových a odumřelých dřevin zlepší i ekologická stabilita místa i bezpečnost návštěvníků.

Obezřetnost je na místě

Kvůli probíhajícím pracím radnice žádá návštěvníky parku o zvýšenou opatrnost při procházkách v parku. „Žádáme všechny návštěvníky, aby při pohybu v parku dbali své osobní bezpečnosti, respektovali pokyny oprávněných osob a věnovali zvýšenou pozornost okolí, zejména pak probíhajícím pracím,“ stojí v prohlášení Klášterce nad Ohří.