V tomto sklepě dříve stával obří sud na víno (na snímku vpravo), který nechal postavit saský kurfiřt August Silný roku 1725. Svého času byl tento königsteinský sud největším dřevěným sudem na světě.

Objem sudu činil 3.709 drážďanských věder (tj. cca 238.600 litrů), což bylo zhruba o 640 věder (tj. o 40.000 litrů) více než konkurenční obří sud falckého kurfiřta na zámku v Heidelbergu. Königsteinský sud byl celkem dvakrát naplněn vínem a ve zdejších sklepeních stál necelých sto let, to jest až do roku 1819.

V sklepních prostorách, kde sud původně stával, mají návštěvníci v současnosti možnost vidět pod historickou klenbou moderní instalaci ze skla, oceli, světel a hudby, jež je novodobou interpretací Augustova obřího sudu. Součástí slavnostní akce je i ochutnávka a prodej regionálních vín (Státní vinařství Staatsweingut Schloss Wackerbarth, Saská vinařská společnost Sächsische Winzergenossenschaft).

Saská princezna sektu Heike Titze bude návštěvníky informovat o zvláštnostech vinařství v Sasku a o charakteru a přednostech místních vín.
Pevnost leží ve stejnojmenném městě asi 120 kilometrů od Chomutova směrem na Drážďany.