Právě 10. března se na mnoha místech vyvěšují tibetské vlajky. Chomutovští aktivisté zvolili jiné řešení, jak si připomenout tento den. „Není to jen o tom, že si pár lidí něco uvědomí a vyvěsí vlajku. Je také potřeba pro to něco dělat. Proto se vydáváme na pouť krajinou. Cesta je vlastně symbol a přináší nám zároveň prožitek,“ vysvětlil jeden z účastníků, akademický sochař Jiří Němec.  

Pouť odstartovala v Orasíně u kaple Bolestné matky Boží, odkud se poutníci vydali do Květnova ke kostelu navštívení Panny Marie a pokračovali směrem na Blatno a Bečov. Tam se konala první zastávka v kostele sv. Michala, kde je vystaven betlém od umělce a iniciátora pochodu Josefa Šporgyho.  Poté vlajky nesli kolem Třetího mlýna,  Bezručovým údolím až do centra Chomutova. Celou zhruba patnáctikilometrovou cestu zakončili účastníci v kavárně a pražírně Café Jacques. Tu od sobotního odpoledne zdobí nálepka s tibetskou vlajkou a nápisem „Pouť za svobodný Tibet z Orasína do Chomutova“. Letos se pochod šel podruhé a řady poutníků se rozšířily. Organizátoři akce by rádi, kdyby se myšlenka dostala do podvědomí a příští rok se připojili i další lidé.

Kampaň s názvem Vlajka pro Tibet je každoroční akce, která se koná vždy 10. března na výročí Tibetského národního povstání. Má poukázat  na porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení tibetské vlajky a obecně připomenout útlak vůči člověku. V české republice se akci připojují stovky obcí.