Dnes jsme si připomněli výročí 125 let od narození štábního kapitána Theodora Kouby.

Theodor Kouba se narodil 2. června 1897 v Dožici - Blatné. Absolvoval nižší reálné gymnázium v Českých Budějovicích a dva ročníky české Obchodní akademie v Chrudimi. Po narukování do rakousko-uherské armády v roce 1915 byl, jako vojín-jednoroční dobrovolník, odeslán do školy pro důstojníky v záloze v Uhrách. V prosince 1915, již jako desátník, odjel do pole na italské bojiště ve funkci velitele družstva. Působil na frontě v jižních Tyrolích.

Byl zajat v listopadu 1916 a v zajetí byl do dubna 1918. Po vstupu do legií byl zařazen jako podporučík k III. armádnímu sboru italské armády jako velitel výzvědné hlídky. V listopadu 1918, již v hodnosti poručík, byl přemístěn k Čs.střeleckému pluku 39 jako velitel čety u 11. roty. Od srpna 1919 do července 1920 byl přidělen při Ministerstvu národní obrany jako zahraniční dopisovatel. V této činnosti byl velmi kladně hodnocen. Uplatnil zde své znalosti jazyků. Dne 1. listopadu 1920 byl povýšen do hodnosti kapitán pěchoty. Dne 2. prosince 1926 byl povýšen do hodnosti štábního kapitána pěchoty.

Dne 15. září 1932 byl přemístěn k pěšímu pluku 46, jako velitel 12. roty v Chomutově. Zde postupně přebíral velení: velitel 8.roty; velitel 7.roty; velitel 8.kulometné roty II. praporu a velitel roty doprovodných zbraní. Štábní kapitán pěchoty Theodor Kouba byl symbolem odporu příslušníků chomutovského pěšího pluku 46 vůči nacistické okupaci. V kritickém roce 1938 byl přidělen ve dnech 14. září až 24. září do svazku kadaňského praporu Stráže obrany státu (SOS) jako okrskový důstojník. Při nacistických bojůvkách prokázal svoji velitelskou rozhodnost a odpor proti fašismu se zbraní v ruce. Byl v tomto období velmi dobře hodnocen velitelem praporu SOS. Krátce po okupaci republiky se aktivně zapojil do domácího odboje. Tento bývalý legionář a dlouholetý důstojník Čs. armády byl, jako pracovník ve školství, zatčen krátce po příchodu R. Heydricha do českých zemí a 31. října 1941 popraven (zastřelen) v Praze-Kobylisích.

Milan Kopecký