Malá obec Rokle, která leží u Kadaně a má lehce přes čtyři sta obyvatel, patří do centra zájmu těžařů. Nalézá se tam totiž lom s kaolinem a bentonitem, který dobývá mostecká společnost Keramost. Ta má ve stejném prostoru zájem také o souběžnou těžbu čedičového kamene pro stavebnictví. Podle závěru zjišťovacího řízení zveřejněného na portálu životního prostředí je záměr přijatelný.

Plán vypadá takto: pokud se společnosti podaří získat potřebná povolení, v následujících dvou letech by měla odstartovat těžba skrývky pro uvolnění ložiska čediče. Samotné dobývání pak vydá na dvacet let, kdy společnost předpokládá, že na téměř dvaceti hektarech plochy povrchového lomu vytěží přes pět milionů tun čediče. Ročně to bude kolem 265 tisíc tun tohoto kamene, který je na území ve vyšší i nižší kvalitě.

Těžba písku. Ilustrační foto
Dobývání písku má ve vzácné třetihorní lokalitě v Údlicích postoupit dále

„Primární rozpojování horniny bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu – clonovými odstřely,“ uvádí zpracovatel oznámení záměru Daniel Bubák. Podle předpokladu by mělo být takových clonových odstřelů nejvýše dvacet ročně, ne více než jeden denně. „Případné sekundární rozbíjení nadměrných částí horniny bude prováděno hydraulickým kladivem nebo pomocí ocelové koule,“ doplnil.

Rubaninu budou převážet do Kadaně a Podbořan těžká nákladní auta, nejčastěji velkokapacitní návěsové soupravy s nosností třicet tun. Denně se jich v lomu v průměru obrátí přes čtyřicet.

Keramost předem počítá s úpravou silnice, aby byla sjízdná i pro těžkou techniku s kamenivem. Jde o stejnou vozovku, po níž vozí kaolin využitelný v papírenství a bentonit pro slévárenství. Ústí na silnici třetí třídy 22427, která vede do Krásného Dvorečku, části Rokle. Dále má technika pokračovat po silnici druhé třídy.

Střecha se solárními panely. Ilustrační foto
Chomutovský magistrát reaguje na zdražení energií. Bude ho vyživovat slunce

Dobývací prostor leží ani ne půl kilometru od přírodní památky Sluňáky a půldruhého kilometru od přírodní památky Želinský meandr.

Nejbližší zalidněné území se nachází ve vzdálenosti kolem 800 metrů v Rokli a Krásném Dvorečku. Podle závěru zjišťovacího řízení se obyvatelé údajně nemusí obávat vyššího emisního ani hlukového zatížení.

„Z oznámení záměru vyplývá, že realizace záměru v navrženém provedení splňuje právní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu v Ústí nad Labem Irena Jeřábková. „Záměr je vyhodnocený jako akceptovatelný při zohlednění opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a zohlednění podmínek plynoucích z projednávání záměru a dalších stupňů schvalování,“ doplnila.

Zájem těžařů přináší Rokli peníze, což vedení obce oceňuje. „Ročně to bývá kolem 700 až 800 tisíc korun,“ upřesnila starostka Renata Kobzová. „Pomáhá nám to v rozvoji, protože bez těchto peněz by nebyl chodník v Hradci ani Krásném Dvorečku,“ uzavřela starostka.