V řádných termínech se sejdou zastupitelé celkem šestkrát. Většina jednání se bude konat ve dvouměsíčních intervalech, pouze v létě bude rozestup tří měsíců.

V příštím roce zasednou zastupitelé poprvé třináctého února a naposledy osmnáctého prosince. Stanovené termíny nejsou ale konečné, jelikož se mohou konat i mimořádná zasedání kvůli nenadálým situacím, které se musejí projednat co nejrychleji.