Ministerstvo záměr posuzovalo z pohledu ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Podle svého vyjádření neshledalo nic natolik významného, aby se přestavba nemohla uskutečnit.

„Vlivem záměru lze očekávat velmi mírné zvýšení míry zdravotního rizika,“ uvedl ve stanovisku ředitel odboru výkonu státní správy Západ Jaroslav Vacek. „Celkově lze shrnout, že při respektování opatření spojených s posuzovaným záměrem a opatření vyplývajících ze zákona lze vlivy na veřejné zdraví považovat za přijatelné,“ doplnil.

Mezi negativa má patřit produkce popílku, který bude obsahovat zdraví škodlivé látky, v objemu čtyři tuny za rok. V jiných oblastech ale podle úředníků přijdou zlepšení. Například emise mají klesnout z 94 tisíc na 61 tisíc tun ročně.

Ilustrační foto
Udělejte z odpadu kšeft, vyzval šéf Acthermu. Chomutov ale spalovně nefandí

Ministerstvo Acthermu uložilo celou řadu podmínek, které mají předejít nežádoucím vlivům na kvalitu ovzduší či potenciální havárii. Na jejich plnění je společnost připravená, jak uvedl jednatel Daniel Zeman. „Jedná se o podmínky, ke kterým jsme se sami hlásili,“ prohlásil. „Sami jsme je navrhovali už v prvních fázích poté, co jsme sbírali stanoviska dotčených orgánů státní správy, zapracovali jsme tam i připomínky spolku Arnika, které byly namnoze velmi k věci tak, aby byl projekt standardní až mírně nadstandardní,“ doplnil.

Posvěcení ministerstvem Actherm očekával. „Potvrzuje závěry expertů, kteří připravovali jednotlivé složky procesu EIA, tedy vlivu na životní prostředí, na zdraví, rozptylové a dopravní studie a další,“ doplnil Zeman.

Chomutovský Actherm.
Chcete spalovnu, nebo ne? Město Chomutov s odpovědí váhá

Výsledek nepřekvapil ani chomutovského zastupitele Mariana Bystrońe, který je v čele opozičního hnutí Pro Chomutov. To kritizovalo nejen samotný záměr, ale také nečinnost koalice v této věci. „Město má spoustu možností, jak se proti takovému projektu vymezit, pokud chce,“ podotkl zastupitel. „Ale pokud nechce, tak může jen pasivně přihlížet a argumentovat stylem, že to přece Ministerstvo životního prostředí povolilo. A to je to, co se teď děje,“ dodal.

Záměr se nelíbí místním obyvatelům. Svůj postoj vyjádřili na veřejném projednání, které se uskutečnilo v červnu. Zhruba čtyři desítky lidí zmiňovaly obavy z chemických látek, prachu i nárůstu dopravy. Areál je jen několik desítek metrů od první rodinné zástavby.

Herní socha v podobě pandy červené v Zooparku Chomutov. Vytvořili ji Ateliér Unipark / Jana Bezuchová a Jan Štohandl.
Nejen slavný Sky Bridge. O cenu architektů usilují i skvosty ze severu Čech

Teplárna Actherm se rozkládá na rozhraní širšího centra Chomutova a průmyslové zóny. Ve druhé fázi takzvané ekologizace teplárny chce společnost přejít od hnědého uhlí ke spalováním odpadu. Zařízení má ročně spálit na 60 tisíc tun odpadu, vyrobit zhruba 331 milionů gigajoulů tepla a 23 tisíc megawatthodin elektrické energie.

Přestavba na moderní spalovnu odpadů by mohla začít v roce 2025 poté, co bude ukončeno územní řízení. Cílem je postavit ji do roku 2027.