Už několikrát bylo řízení na vydání povolení přerušeno kvůli námitkám jednoho z účastníků. Tím je paní Viehmannová, potažmo její manžel, který ji zastupuje. Jiří Viehmann má ke každém řízení připravenu řadu připomínek, které se pak musí řešit a znemožňují vydání stavebního povolení.

Pozemky, na kterém jsou tenisové kurty, má v dlouhodobém pronájmu město. Zajímavé je, že na stávajícím místě, které je v územním plánu vedeno jako sportoviště, stála hala patnáct let, ale měla pouze statut dočasné, sezónní stavby.

Bohužel, parcela je v uzemním plánu vedena jako sportoviště, ale v katastru už ne. „Před patnácti lety to mělo zařídit město, ale bohužel se tak nestalo," vysvětlil předseda tenisového klubu Luděk Zedek.

Černá stavba

„Já jsem byl řadu let zticha a halu jsem toleroval, když jsem ale byl vyzván k tomu, abych odstranil větvičky z mého stromu protože by mohlo dojít k poškození pláště haly, tak mi došla trpělivost," vysvětluje své námitky k hale Viehmann. „Jestli hala stála mnoho let bez stavebního povolení, jednalo se o černou stavbu," uvádí dál.

Tenisový klub argumentuje tím, že se jednalo o sezónní stavbu a stavební povolení nebylo třeba. „Ministerstvo pro místní rozvoj se jasně vyjádřilo, že sezónní stavby tohoto typu mít stavební povolení nemusí," uvedl Zedek. Hala tu však stála řadu let, aniž se bourala. „Proto jsme se s vedením města dohodli, že uvedeme vše na správnou míru. Halu jsme zbourali a zažádali o stavební povolení na stavbu trvalou," vysvětlil Zedek. Tady ovšem nastaly potíže.

Neodpovídá zákonu

Panu Viehmann s vydáním stavebního povolení nesouhlasí. Vadí mu například, že z pláště haly stékala voda na jeho pozemek. „Pominu-li estetický dojem, který hala v centru města vytváří. Tak především díky stínu a vodě jsme přišli o všechno, co nám na zahradě v těsném sousedství haly rostlo," lamentuje muž. „Já tenisovému klubu ve výstavbě haly nebráním, ať jí postaví v dostatečné vzdálenosti od našeho pozemku, potom nebude stavební povolení problém," dodal.

Jenže tenisté prý halu posunout nemůžou. „Kdybychom ji měli postavit ve vzdálenosti dvou metrů od hranice sousedního pozemku, jak určuje stavební zákon, tak by se nám sem nevešla," vysvětlil Zedek.

V polovině srpna na základě dalších připomínek pana Viehmanna stavební úřad řízení o vydání stavebního povolení už po několikáté přerušil. Jedná se například o připomínku, kam bude napojen odvod vody z pláště haly. V dokumentaci není dostatečně zakresleno, do jaké kanalizace bude voda svedena. „Pan Viehmann připomínkuje věci, které se vztahují k hale a nikoliv k jeho pozemku," nechápe Zedek.

Úřad váhá

Stavební úřad už podle jeho názoru mohl stavební povolení vydat, protože tam není nic, co by se nedalo upravit. Uváděné připomínky podle něho slouží jen jako záminka, proč stavební povolení nevydat.

A co na to říká vedení města? „My proti stavbě haly nic nemáme, víme, že tam hala už stála, takže v zájmu podpory sportu bychom byli rádi, pokud by došlo k dohodě a mohla se postavit znovu," uvedl starosta města Radek Štejnar.

Až bude zima

Halu tenisový klub potřebuje především pro případ špatných klimatických podmínek.

„Mohli bychom tu trénovat, když prší. Navíc energetické náklady na malou halu jsou mnohem nižší, než na velkou halu, kterou na zimu stavíme. Stačí, aby byla zima drsnější a finančně provoz klubu neutáhneme," obává se Zedek.

Zda se v budoucnu dokáží obě strany dohodnout, si netroufá nikdo odhadnout. V dohledné době však tenisový klub stavební povolení na halu asi nedostane.