Škola má v plánu vybudovat vodárenskou laboratoř. V ní by byla soustava bazénů, ve které by odborníci prováděli výzkumy a testy. Provoz by platily firmy z oboru. Centrum by pro ně například vyvíjelo účinnější přístroje do čističek odpadních vod. Nebo by testovalo jejich zařízení a vydávalo potřebné osvědčení pro prodej.

Odborníky pro výzkum by dodalo právě ČVUT. „Vzhledem k velikosti zařízení a měřící technice, kterou máme k dispozici my, by to bylo v republice unikátní centrum,“ řekl již dříve Prof. Ing. Jiří Nožička Csc, vedoucí Ústavu mechaniky tekutin a energetiky fakulty strojní ČVUT.

Svůj záměr představili zástupci vysoké školy lidem z kraje tento týden. A zřejmě zaujali. „Ústecký kraj je tomuto záměru nakloněn a přislíbil svou podporu,“ uvedla tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková. Zároveň ale upozornila, že ČVUT musí v první fázi musí oslovit ministerstvo průmyslu a obchodu se žádostí o umístění do zóny. Ta je totiž strategická a podléhá podmínkám nastaveným právě ministerstvem. Teprve když dají souhlas státní úředníci, může kraj přijmout žádost o vstup do zóny.

Škola chtěla centrum původně stavět v Jirkově, jenže nedokázala přesvědčit místní zastupitele, že zajistí na provoz dost peněz. Jirkov proto raději z projektu vycouval. Triangle je podle ČVUT výhodnější v tom, že jde o připravenou zónu. Na druhou stranu má i stinnou stránku – je daleko od center větších měst.

Škola má ale plány ještě větší. Podle nástinu projektu, který má Deník k dispozici, by vodárenský polygon nemusel být jediné zařízení v centru. Zmíněn je například aerodynamický tunel pro potřeby automobilového a leteckého průmyslu či testování a vývoj nových zdrojů energie, třeba na bázi vodíku.