Do ulic se vydávají nejen pracovníci technických služeb, ale uklidit si můžete i vy sami. Služby přistavují k domům kontejnery na velkoobjemový odpad. Pracovníci se pustí i do čištění ulic, které ale musí zůstávat bez aut. S řidiči, kteří auto nepřeparkují, se setkávají technické služby stále.

„Jejich počet se od roku 2014 ustálil na zhruba dvou stovkách po první etapě, je to sice výrazně méně než předtím, přesto je to komplikace pro nás i pro majitele aut, která musíme nechat odtáhnout. Rádi bychom, kdyby počet nezodpovědných řidičů stále klesal,” říká ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

Druhá etapa čištění města potrvá do 31. října. V ulicích budou s dostatečným předstihem umístěné dopravní značky s přesným termínem prací, případně si ho můžete přečíst na webu www.tsmch.cz.