Pokud je nějaká značka poškozená nebo zcela chybí, technické služby musejí okamžitě reagovat a dát vše do pořádku, aby tak zajistily bezpečnost na silnicích,“ uvedl náměstek chomutovského primátora Martin Klouda.

Letos pracovníci technických služeb vyměnili již 147 značek. „Důvodem bylo stáří dopravního značení, poškození vandaly nebo poškození při dopravní nehodě,“ vysvětlil provozně-technický náměstek TSmCh Miroslav Šulta.

Technické služby se starají také o sloupky dopravního značení. „V letošním roce jsme museli zlikvidovat 101 sloupků, dalších 46 jsme naopak instalovali,“ doplnil náměstek Šulta.

Zaměstnanci provozovny Místní komunikace TSmCh mají na starosti kromě dopravního značení a svodidel i celoroční údržbu vozovek a chodníků, schodišť a zábradlí, mostů, lávek a podchodů, protihlukových stěn a valů. Opravují v případě potřeby opěrné zdi, palisády a betonové sloupky.