Technické služby města Chomutova (TSmCh) plánují letos rozšířit a zmodernizovat svou techniku. Vyčlenily na to deset milionů korun. „Snažíme se zajistit, aby stroje, které zaměstnanci používají, byly kvalitní a práce s nimi efektivní. Nová technika nahradí tu stávající nebo rozšíří její řady," uvedl náměstek primátora Martin Klouda.Výrazně usnadnit práci by tak měla nová překládací stanice na skládce komunálního odpadu s lisem, což je velká nádoba, ve které se lisuje odpad a tím se snižuje jeho objem. Takového odpadu se pak na korbu nákladního auta vejde daleko více a jeho odvoz bude úspornější. "

Novými praktickými pomocníky budou také dva vozy, u kterých se může měnit nástavba. První, velký asi jako Multicar, využijí zaměstnanci v létě pro kropicí nástavbu, v zimě pak podvozek osadí sypačem. Druhý vůz, tentokrát traktor s pohonem všech čtyř kol, je také sestrojen variabilně, aby zvládl několik činností. Může tak sekat travnaté plochy u komunikací, drtit bioodpad nebo odklízet sníh. Tento jeden stroj nahradí dva zastaralé traktory s malým výkonem.

Minimální poruchovost a maximální výkon. To byl požadavek pro koupi žacího ústrojí k stávajícím pojízdným sekačkám. Ty se dočkají také mulčovacího zařízení, které ušetří čas a náklady potřebné pro odvoz posekané trávy.

Technické služby letos zdokonalí i software počítačů. V deseti milionech určených pro letošní nákup nové techniky je započítáno také osm set tisíc, které organizace doplatí v rámci získané dotace pro pořízení nových chodníkových samosběrů. Tyto zametáky budou čistit komunikace každý den, pokud to povětrnostní podmínky dovolí.