Novinkou je zapojení dokonce už předškolních dětí. „Díky dobré myšlence navštěvují děti ze školek své starší kamarády v základních a středních školách a ti naopak budou na zahradě školky stavět dětem zahradní domek. Předškoláci tak mohou přihlížet, jak se co dělá a získat tak bližší představu o možnostech budoucího povolání," řekl primátor města Jan Mareš. Rozšíření projektu i do mateřinek sice ještě není z dotace financováno, ale praktické činnosti už začaly.

Od dubna docházely děti z mateřských škol Prokopova, Zahradní a Palackého za svými staršími kamarády ze druhého stupně základní školy v ulici Na Příkopech, kde již šestkrát za jejich pomoci pracovaly v počítačové učebně a v dílnách společně stavěly ze stavebnice Merkur. „V červnu jim pak středoškoláci na průmyslovce názorně ukázali a vysvětlili, proč svítí baterka, nespadne most, hýbe se robot nebo proč kreslit na počítači. To jsou pro děti zajímavá témata z každodenního života," uvedla vedoucí odboru školství Dagmar Mikovcová.

Studenti postaví dětem zahradní domek

Žáci z učebních oborů slíbili dětem postavení zděného zahradního domku. Děti z mateřinky na Zahradní tak budou moci pozorovat postupy činností a v některých případech si na zkoušku i přiložit ručičku k dílu. Studentky zdravotnické školy začaly docházet do školek, aby slovem i názornými ukázkami předvedly svůj obor. Děti se tak dozví, co by měli umět zdravotní sestřičky, doktoři, ale i maminky.

V mateřinkách věnovali celý tento týden tématu Čím budu, až vyrostu. Chystá se i výtvarná soutěž, která bude právě inspirovaná vybraným povoláním. Veřejnost ji bude moci ocenit v příštím roce, kdy se chystá v Rytířském sále starobylé radnice výstava. „Naší vizí je více zapojit rodiče dětí, aby nám ti, kteří mají možnost, umožnili ve své práci exkurzi. Ve dvou školkách by navíc měly vzniknout dílničky, kde také uvítáme pomoc kutilů z řad šikovných tatínků nebo dědečků," sdělila ředitelka mateřské školy Irena Kopecká.

Od září se také připravuje ve spolupráci s učebními obory družstvo malých hasičů a zedníků. Všechny tyto aktivity a činnosti rozvíjí znalosti a dovednosti pro představu předškolních dětí o možnostech budoucího povolání, ale zároveň ukazují běžné činnosti každodenního života, jak se s nimi děti setkávají.