Patnáct obcí, Bílence, Boleboř, Blatno, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice a Všestudy, získalo skrze Svazek obcí Chomutovsko dotaci na propagaci. Celkem z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech získají dvaadvacet informačních tabulí a také přes dva a půl tisíce propagačních letáků.

Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.