Minitrh na Mírovém náměstí bude otevřený každodenně od 10 hodin do večera ještě do 21. listopadu.