Nový ředitel Městské policie v Chomutově Vít Šulc působil šest let jako zástupce ředitele. Má tedy řadu zkušeností i plánů do budoucna. Jak prozradil v rozhovoru pro Chomutovský deník, chce hlavně, aby lidé vnímali strážníky jako jejich ochranu a ne jako „šikanisty“.

Jaké hlavní změny plánujete v Městské policii?

Tou hlavní věcí, co chci změnit, je, aby lidé přestali brát strážníky jako „šikanisty“ nebo „botičkáře“. Chci aby jim slušní lidé důvěřovali a brali je jako ty, co jim pomáhají. Zároveň je třeba, aby ti, kteří porušují zákonné normy věděli, že proti nim bude postupováno tvrdě a nekompromisně.

A toho chcete dosáhnout jak?

Je třeba, aby strážníci rozlišovali závažnost a společenskou nebezpečnost protiprávního jednání. Je rozdíl dát pokutu tisíc korun babičce, která špatně přecházela přes přechod a stejnou pokutu člověku, který kradl.
Je potřeba, aby strážníci více využívali kamerového systému. Kamery nám pomáhají v běžném dohledu nad veřejným pořádkem, ale pomocí nich lze také vypátrat například zloděje a vykradače aut, bytů, sklepů a další.

Strážníci jsou ale občas známí opravdu spíš jako botičkáři…

Já bych chtěl, aby nás veřejnost nevnímala jako dopravní policii. Zaměříme se zejména na problémy, které je nutné řešit z hlediska potřeb obce.
Prioritou v této oblasti je dohled nad bezpečností provozu v místech, která jsou pro naše občany a zejména děti nebezpečná, například v okolí škol. Je také nutné zabezpečovat průjezdnost a obslužnost komunikací zejména pro vozy záchranné služby,hasiče a podobně.Budeme také pokračovat v prevenci kriminality. Jedná se například o pravidelné přednášky na školách a školkách. Tam jsou s dětmi probírána různá témata například jak postupovat, když najdou žáci injekční stříkačku nebo jak se zachovat, když je někdo osloví.

Nejčastější stížností je na strážníky i policisty je, že "nejsou vidět". Hodláte řešit i to?

Ano, mým dalším cílem je, aby byli strážníci více v ulicích, hlavně v problémových částech města. Je to potřeba. Chci, aby služební vozidla používali jenom k přesunu do jiné lokality. Tam vystoupili a prošli tu lokalitu. Tím budou více na očích.

Chystáte nějaké personální změny?

Chtěl bych mít profesionální management a kvalitní strážníky. Je třeba být náročný už při samotném výběru strážníků. Je důležité, aby strážníci byli na profesionální úrovni.

Má chomutovská městská policie dostatek strážníků?

Žádný ředitel městské policie nikdy neřekne, že by nepotřeboval více strážníků. Musíme však vycházet z reálných možností města. V tomto směru považuji počet strážníků za dostačující.