Pevně věříme, že i my budeme pokračovat v tomto duchu a s jasnými cíli," uvedla učitelka základní školy ve Školní ulici Martina Nováková, která činnost parlamentu koordinuje.

Členové parlamentu se zatím k poslednímu jednání sešli loni 17. prosince, a to na pozvání ředitelky ZŠ a MŠ v ulici 17. listopadu Hany Horské. Prohlédli si prostory školy a nechybělo ani pozvání ke svátečnímu pohoštění. Hostem setkání byl David Ištok, preventista chomutovské městské policie a jeden z hlavních protagonistů filmu Cesta ven, oceněném kritiky i prestižními Českými lvy. K dobré náladě přispělo vystoupení hudební skupiny Khetano Drom. „David i členové kapely diskutovali se zástupci parlamentu o rasismu a multikultuře, o společnosti, úhlu pohledu a soužití. Jak sami žáci a studenti vyjádřili, bylo to nejkrásnější a nejuvolněnější setkání," doplnila Nováková.

Setkání si pochvaloval i vyslanec základní školy ve Školní ulici v parlamentu Tomáš Čmuda. „Musím říct, že nám David dokázal promluvit do duše. Říkal, že nemáme soudit Romy, černochy ani jiné rasy podle toho, jak se k nim chovají lidé kolem nás, ale jak se chovají oni sami jako jednotlivci," přiblížil.

Za dobu čtyřleté existence parlamentu při vzájemné spolupráci škol se podle Novákové podařilo završit mnoho aktivit, jež byly přínosné i pro město. „Kromě uspořádání sbírek pro psí útulek, obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni a společnost Sociální služby Chomutov měli žáci a studenti možnost konzultovat své problémy a připomínky přímo se zástupci vedení města a vedoucími různých organizací. Seznámili se s mnoha projekty, aktivitami a úspěchy na jiných školách, utvořili vlastní projekt „Zdravé oči" a společně zmapovali nebezpečná místa ve městě," vyjmenovala.