Materiály pro didaktický test a písemnou práci z češtiny, matematiky a cizího jazyka byly do škol hromadně vyexpedovány už minulý týden, skončily ale pod zámkem. Až dnes je ředitelé škol a komisaři rozdají studentům čtvrtých tříd.

„Udělali jsme vše podle pokynů ministerstva, ale moudřejší stejně budeme až po generálce,“ naráží na složitost nového, ještě nevyzkoušeného systému jednatelka Soukromého gymnázia v Chomutově Věra Martincová. „Zatím si to nikdo neumí představit.“
V očekávání jsou i další zástupci škol.

„Až po následujících dnech se ukáže, zda klaplo, co klapnout mělo,“ stručně zhodnotila Věra Kalauzová, zástupkyně ředitele Gymnázia a Střední odborné školy v Klášterci.


Proklepne maturanty i učitele


Maturitní generálka je klíčovou součástí přípravy reformy maturitní zkoušky a také největším projektem ověřování dovedností a znalostí žáků v historii českého školství. Prověřit má funkčnost a spolehlivost systému a stejně tak i to, jak v případě potřeby zafungují záložní řešení.

Pro studenty je hlavní, že si v praxi zkusí, co je čeká a jak moc je ještě třeba „zabrat“. „Sice si vyzkoušejí jen písemnou část, která není tak složitá, jako ústní zkouška, ale hlavní je, že tu příležitost mají,“ zhodnotila Martincová. Zkouška se skládá ze dvou povinných a jednoho nepovinného předmětu. Podle výsledků se budou moci čtvrťáci rozhodnout, z jakého předmětu maturovat.

Generálka v neposlední řadě ověří připravenost maturitních komisařů, zadavatelů zkoušek a hodnotitelů písemných prací. Ti měli mimořádně naspěch dosud.

„Bylo to samé školení. Všichni zadavatelé a hodnotitelé prošli i–learningem na internetu. Další školení se týkají komisařů,“ okomentoval Petr Macháček, zástupce ředitele Střední průmyslové školy v Chomutově. Někteří z nich už na jejich základě získali certifikáty potřebné k tomu, aby se mohli podílet na státní maturitě, další učitelé se o ně ještě budou muset vynasnažit.

Účast v maturitní generálce je nepovinná, přesto si většina škol nedovolila vynechat šanci zkusit si, jak to bude „na ostro“. Přihlásilo se na 96 procent škol, tedy naprostá většina.