Okruh diskutovaných témat byl podle koordinátorky Studentského parlamentu a učitelky základní školy ve Školní ulici Martiny Novákové obšírný. „Paní Jermanová promluvila o svém soukromém i politickém životě, o postavení žen v politice, dostalo se i na tematiku školství, integrace či zdravotnictví. Největší zájem mezi studenty byl ale o problematiku uprchlíků, která v současné době zaměstnává celou Evropu. Z názorů studentů zazníval respekt, ale také strach. Rozhodně jim však toto téma není lhostejné," uvedla.

Zapisovatelka Studentského parlamentu a žákyně deváté třídy ZŠ ve Školní ulici Karolina Zetková popsala Jaroslavu Jermanovou jako vstřícnou a ochotnou. „Paní poslankyně nás všechny překvapila svými názory, velmi milým a příjemným přístupem. Kladli jsme otázky z různých oblastí, které nás zajímají, tíží, ale i baví. Jedním z témat, které bylo dlouze probíráno, byl náhled na situaci s uprchlíky a způsoby řešení nejen u nás, ale i v celé Evropě. Z debaty vyplynul zajímavý názor, který se nám zdál i zcela logický. A sice, že pomoc v této oblasti je pro nás přijatelná spíše vzhledem k lidem z Ukrajiny a okolních zemí, kteří by mohli tvořit druhou vlnu migrantů. Jejich kultura, mentalita a vyznání je totiž velmi podobné těm našim. Hůře však můžeme pomáhat lidem z velmi vzdálených zemí, jejichž filozofii života navíc ani nechápeme," upřesnila Zetková.

Za další ožehavé téma, jež se na setkání probíralo, Zetková označila inkluzi a vzdělávání žáků se speciálními potřebami a jejich začleňování do běžných tříd. „Jako žákyně 9. třídy s vřazováním žáků nesouhlasím. Je mnoho dětí, které mají skutečně problémy a v běžné třídě jim nemůžeme utvořit takové prostředí, jaké potřebují. A to i přesto, že k nim dokážeme být ohleduplní a pomáhat jim," doplnila.

V závěru poslankyně žáky překvapila názorem na Chomutov. Nelíbí se jí, stejně jako ostatní města Ústeckého kraje, který považuje za jakousi průmyslovou zónu.