Navezená suť, podlahová krytina a směs nejrůznějšího odpadu ukazují podle starosty Luďka Pěnkavy na rekonstrukci obydlí. „Mám vztek, protože v naší vesnici sázíme nové stromky a vůbec se staráme o zeleň, jako by byla na naší vlastní zahradě. A nějaký neřád nám tu vyhodí hromadu bordelu vedle posedu pro myslivce,“ reagoval starosta na stěží pochopitelnou bezohlednost.

Pracovník obecního úřadu Milan Hruška se rozhodl, že se ohledáním nelegálně vyvezených věcí pokusí zajistit nějakou stopu, jež by vedla k pachateli. Při přebírání suti zanedlouho skutečně narazil na indícii, ve kterou doufal. Našel totiž dopis odeslaný do vlastních rukou příjemce, jenž mohl černou skládku založit.

Starosta případ nahlásí na policii a předá pochopitelně i nalezený dopis. „Věřím, že policisté udělají pro zjištění viníka maximum. Pokud se jim podaří pachatele obvinit, čeká ho zasloužený trest,“ doplnil.

O snaze zvelebovat obec i její okolí svědčí zcela nové hřiště s atraktivními herními prvky v areálu mateřské školy. Investice si vyžádala 350 tisíc korun a bude sloužit všem dětem i v odpoledních hodinách.