Před oblastním muzeem v Chomutově, tedy před Domem J. Popela stojí již několik týdnů zvláštní stožár. Nevedou k němu žádné dráty, není na něm lampa veřejného osvětlení – souvisí však s nynější výstavou „Od Mannesmannky k VTŽ“. Jde totiž o původní sloup, který v roce 1873 vyrobila společnost Erzgebirgische Eisenwerk Komotau (Krušnohorská železářská společnost Chomutov). Šlo o první železářskou společnost, jejíž provoz později koupili bratři Mannesmannové. Během likvidačních pracích se podařilo z areálu VTŽ tento sloup získat do muzejní sbírky, jakožto připomínku počátků průmyslové výroby v Chomutově. Převoz ani instalace sloupu nebyla snadnou záležitostí, díky restaurátorovi Jaroslavu Jelínkovi se však dílo zdařilo. Problémem tedy zůstává pouze účel sloupu. Byl to nosný sloup provozní haly? Nebo snad sloup elektrického vedení? Pokud víte odpověď, podělte se o ni s ostatními a napište na chomutovsky@denik.cz.