„Uvedené řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch,“ vysvětlil mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík s tím, že je na něj napojeno zhruba pět set obyvatel.

Společnost nechala kamerou prohlédnout i stoky v obou ulicích, přičemž zjistila, že v první z nich je v dobrém technickém stavu a nevyžaduje rekonstrukci. Zato v ulici Přemyslova je kanalizace popraskaná, tvoří se kaverny a celkově je v havarijní stavu. Bude tak potřeba obnovit 176 metrů kanalizace.

Stavební práce budou zahájeny koncem září a podle smlouvy o dílo má být dokončena na konci června příštího roku.