Je tak například zablokován prodej městského majetku či přidělování dotací nad 50 tisíc korun.

Rozpočtová provizoria

V případě, že soud návrhu na neplatnost voleb vyhoví, a hlasování se bude opakovat, radní mohou schválit jen rozpočtová provizoria na příští rok.
Jak uvedl jirkovský starosta Radek Štejnar, nejistota by ale mohla ohrozit i investiční akce města v příštím roce. „Pokud nemáme rozpočet na příští rok, a tedy ani schválený plán investic, hrneme akce před sebou a vše se protahuje. Časová tíseň hrozí hlavně u projektů," uvedl.

Pokud nebude mít Jirkov schválený rozpočet na rok 2015 ještě letos, nepodaří se podle starosty nejspíš vyjednat ani lepší podmínky u veřejných zakázek. „Zavedli jsme praxi oslovování potenciálních dodavatelů prací hned zkraje nového roku. Stavební firmy ještě nemají dohodnuté zakázky, jsou proto ochotné přistoupit na výhodnější finanční podmínky. Vyhlašujeme proto výběrová řízení hned v zimě. To ovšem nelze bez schváleného rozpočtu a investičního plánu," vysvětlil Štejnar.

Možná dvě zastupitelstva

V případě zamítnutí stížnosti soudem svolá Štejnar ustavující zastupitelstvo v Jirkově v nejkratším možném termínu. Po něm by ještě před vánočními svátky následovalo další jednání zastupitelů. „Důvodem je právě schválení rozpočtu na příští rok. Noví zastupitelé se musejí s návrhem seznámit, projednat ho v klubech. Poté je třeba do návrhu zapracovat případné návrhy a připomínky," vysvětlil.

V Chomutově podle mluvčí magistrátu Šárky Schönové výraznější komplikace nepředpokládají. „Přípravu podávání žádostí o dotace by současná situace neměla ohrozit. Investiční plán včetně strategického plánu rozvoje města s aktualizací do roku 2024 schválilo zastupitelstvo na svém posledním zasedání, je tedy platný a účinný," sdělila. Nic tak podle ní nebrání v přípravě investičních akcí.

Schönová nastínila i postup v případě absence rozpočtu na rok 2015. „K neschválení rozpočtu by mohlo dojít pouze tehdy, pokud by jej nové zastupitelstvo neprojednalo či neschválilo. Platil by pak letošní rozpočet jako rozpočtové provizorium až do doby přijetí nového rozpočtu,a to bez akcí na rok 2015. Pokud by nebylo nové zastupitelstvo ustanoveno, schválí provizorní rozpočet i s akcemi na příští rok dosavadní rada města. Noví zastupitelé ale v tomto případě samozřejmě mohou usnesení radních po svém ustavení do funkce ihned revokovat," dodala.