„Chomutované byli štědří, za což jim patří velké poděkování. Podpora této sbírky má velký smysl, protože její výtěžek bude pomáhat tady v Chomutově,“ řekl primátor města Jan Mareš. Velký podíl na rekordním výtěžku mají organizátoři z Oblastní charity v Chomutově, kteří letos s dalšími partnery rozšířili doprovodné akce třeba o rozdávání guláše, koncert nebo o hokejové utkání.

V šestnáctém ročníku největší charitativní sbírky, která probíhala od 4. do 12. ledna, spojili své síly Oblastní charita v Chomutově, Podkrušnohorský zoopark, Globus, Piráti Chomutov, pěvecký sbor Happy Smile a město Chomutov. Sbírka začala koncertem na radnici, pokračovala tradičním průvodem ze zooparku až do centra města, hokejovým utkáním Chomutov Most, ale i každodenním výběrem do kasiček v ulicích města.

Každá skupinka koledníků měla doprovod minimálně jedné dospělé osoby, která se na požádání prokázala průkazkou vydanou litoměřickým biskupstvím a měla zapečetěnou kasičku s nálepkou Charita ČR.

Sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá. „Spolupracujeme s chomutovským sociálním odborem a díky sbírce tak můžeme materiálně pomoci rodičům s dětmi v nouzi. Pomáháme i charitativním šatníkem nebo jídlem z fary,“ řekla ředitelka Oblastní charity Chomutov Denisa Albrechtová. „Těší nás, že se sbírka rozrůstá, v letošním roce se připojili i koledníci z Kadaně, pro příští rok se chtějí přidat ve Vysoké Peci,” dodala.