Marie Žovínová (68 let)
Než nastoupila do funkce starostky, pracovala jako operátorka v Sandviku, kde byla zaměstnaná 44 let. Má dvě děti a tři vnoučata. Ve volném čase se ráda prochází přírodou a vyjíždí na kole.

Jaké jsou tu podle vás životní podmínky?
Jsme taková klidná vesnička, myslím si, že se tu lidem žije velice dobře. Jsou tu pohodoví lidé, možná i proto jsem tak dlouho starostkou, že mě díky nim práce nevyčerpala. Vyčistili jsme nádrž na návsi, kde pořádáme rybolov, máme velké hřiště a pořádáme různé akce. Také jsme obnovili polní cesty a svépomocí vysázeli stromy, hlavně ovocné. Jsem na to náležitě pyšná.

close info Zdroj: Deník zoom_in Proč jsou podle vás důležité obnovené polní cesty a aleje ovocných stromů?
Lidé neměli kam chodit na procházky, byla tu jen silnice. Nechali jsme udělat tři cesty ve směru na Údlice, Vrskmaň a Okořín, který patří ke Strupčicím. Podél nich jsme vysázeli jabloně, hrušně a třešně. Když letos kvetly, byla to nádhera. Cesty máme vytažené na hranici našeho katastru, dál v nich budou pokračovat starostové Vrskmaně a Strupčic, aby je lidé mohli projíždět na kole. Je to výborné. Každá z obcí pořádá své akce, na které jezdí i lidé z okolí. Nebude třeba sedat do auta, půjde to zkratkou přes polní cyklotrasy, kde není žádný provoz, takže není třeba se bát o děti.

Sázet stromy chcete i letos. Kde to bude a v jakém počtu?
V intravilánu, kde chceme lípy a pár bříz. Podél nové výstavby domů pak vysázíme další hrušně a jabloně, celkem se bude jednat o šedesát stromů za zhruba 300 tisíc korun. Dříve tu byla spousta stromů, ale postupně se vyřezaly, jak se rozšiřovala pole. Cílem je tedy oživit přírodu, aby měla zvěř přirozené úkryty, a získat přirozené větrolamy.

Jakou máte občanskou vybavenost?
Máme hřiště, knihovnu, obecní krámek se smíšeným zbožím, který pronajímáme, a od loňského roku novou pergolu. Odpoledne se tam scházejí chlapi na pivo a ženské na kafe.

close info Zdroj: Deník zoom_in Co tu podle vás chybí a chcete to do budoucna mít?
Multifunkční hřiště pro každý věk od dětí po seniory a také klubovnu, kde by se dalo cvičit i přes zimu a dělaly by se tam akce. Doufám, že se do nich budeme moct pustit příští rok. Pokud jde o klubovnu, máme stavební povolení, čekáme ale, jaké budou vypsané dotační tituly. Náklady jsou odhadované na 6 milionů.

Jaké máte investiční akce pro letošek?
Letos bychom chtěli opravit místní komunikaci za zhruba 600 tisíc korun, udělat přechod pro chodce u autobusové zastávky a jak už jsem zmínila, budeme opět sázet stromy, ještě tu máme plno místa.

Co myslíte, že se vám jako vedení opravdu povedlo?
Čistička odpadních vod za 5 milionů korun, kterou máme jako obec ve správě. Dokončená byla loni. Před tím tu žádná nebyla, každý musel mít jímku. Pomohly nám s ní dotace, které pokryly 70 procent nákladů, a zbytek jsme museli překlenout úvěrem. Máme ho na patnáct let na nízké splátky. Bez něj bychom do toho nemohli jít, máme rozpočet 2,4 milionů korun. Staví se tu nové domy, a dokud nebyla čistička, nemohli jejich majitelé zkolaudovat. Viselo to na ní.

Máte pozemky pro další výstavbu domů?
Prodali jsme dva investorovi, který je letos zasíťuje. Bude tam sedm plus jedenáct domů. Záleželo mi na tom, aby každá z parcel byla dostatečně velká a domy nebyly nahuštěné. Tím u nás výstavba končí, máme stopku.