Tentokrát jsme se ptali starosty obce Málkov Josefa Egermanna.

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Největším problémem v současné době pro obec je, že není možné sehnat jakékoliv stojany s desinfekcí do veřejných prostor.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Rád bych touto cestou pochválil 20 dobrovolnic z obce, které šily bavlněné roušky pro občany naší obce, ale i do Krajské zdravotní, Nemocnice Chomutov, i pro Policii ČR. Pochvala patří i pracovníkům obce Málkov, kteří také pomáhali dle potřeby obce v této nelehké době, a to zajišťováním úřední agendy, informovali občany, rozváželi roušky a desinfekcí, pomáhali seniorům například s nákupem a podobně.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Kraj ani vláda obci určitě nijak nepomohly. Obec si vše musí obstarat i zařídit sama.