Obec si na ně nechala zpracovat dendrologický posudek. Bylo to proto, že ačkoli jsou významnou součástí zeleně v centru, ohrožují bezpečnost. Nebylo výjimkou, že z nich padaly těžké větve a lámalo se dřevo.

Oprávněnost obavy potvrdil i závěr odborníků, podle kterého je nezbytné všechny prověřované stromy pokácet. Jedna fáze proběhne v těchto dnech, druhá na podzim. Staré stromy však nahradí nová výsadba podle návrhu zahradního architekta.