Oprava propadlé střechy od kabiny, zavlažování pro jinak těžce udržovatelný trávník nebo úprava kurtů. Jirkovské sportovní kluby mají od vedení města slíbenou mimořádnou dotaci milion korun na údržbu sportovišť a vybavení.

Město ale bere zpět své původní rozhodnutí z počátku roku, aby o způsobu rozdělení částky rozhodovali hlasováním Jirkované. Kluby si potřebný podíl z částky pro své účely navrhnou samy. Podporu pro ni musí ale získat nejen od zastupitelstva, jež má poslední slovo, ale i od ostatních klubů.

Milion korun si mezi sebe rozdělí celkem pět organizací, které vlastní nemovitý sportovní majetek. „Jsou mezi nimi dva fotbalové kluby, volejbalisté, tenisté a lyžařský klub,“ vyjmenovává mluvčí města Josef Dušek.

Kolik peněz jde v Jirkově na sportIlustrační foto.Na činnost sportovních klubů letos připadne z rozpočtu 2,3 milionu korun. Každý rok město také přispívá jednomu oddílu s vlastním majetkem tři sta tisíc na investice.
Mimořádným přídavkem v podobě milionu korun město dorovnává nečekané seškrtání dotací od ministerstva školství v loňském roce.

Kluby teď musí vymyslet projekty, které předloží nejprve pracovní skupině složené ze zástupců města a dvou členů z každého přihlášeného oddílu. Pak je dostane na stůl zastupitelstvo, jež je schválí, nebo zamítne.

Částka se ale rovným dílem, tedy každému klubu po dvou stech tisících, dělit nemusí. „Kluby si přednesou své návrhy, odůvodní jejich důležitost a mezi sebou se domluví, komu kolik peněz připadne,“ potvrzuje starosta Jirkova Radek Štejnar. Jeden klub tak může třeba získat částku dosahující několika set tisíců korun, jiný ale opustí jednání jen s několika desítkami tisíc.

Dohoda zřejmě nebude snadná

Dohoda mezi kluby ale může být v praxi velice složitá. Předsedové se shodují, že mezi sebou jen málo komunikují a zhodnotit, zda jejich klub upotřebí peníze lépe a užitečněji než ostatní, je těžké. „Obecně máme trochu představu, co koho trápí, ale v tuhle chvíli nejde cokoli hodnotit, musíme se s pravidly více seznámit,“ říká předseda jirkovských lyžařů Tomáš Procházka.

Zdeněk Hlinovský, předseda volejbalového klubu, očekává těžká jednání. „Neumím si vůbec představit, jak ta jednání budou probíhat. Všichni potřebujeme majetek zvelebovat,“ říká Hlinovský. „Vidím jedinou spravedlivou cestu, a to rozdělit každému dvě stě tisíc,“ myslí si předseda volejbalistů.

Město chtělo původně částku rozdělit mezi sportovní kluby formou participativního rozpočtu. Od něho ale ustoupilo. Podle starosty Radka Štejnara kvůli náročné administrativě. „Chceme to stihnout letos, takže je třeba pracovat rychle. S participativním rozpočtem by se vše velmi protáhlo,“ vysvětluje Štejnar.

Žádosti o dotaci začne město přijímat od 19. března. Hlásit se mohou kluby až do poloviny dubna. Kompletní pravidla už visí na oficiálním webu města.