Jak přišly Spořice ke svému názvu?
O spořivost nešlo. Název je nejspíš odvozený od umění hádat se a vyhledávat spory. Ani na to ale poklidně vyhlížející obec o zhruba 1500 obyvatelích nevypadá. Jejím štěstím i neštěstím je blízké sousedství s Chomutovem a důlní jámou. Díky městu mají Spořičtí blízko do práce, za kulturou a dalšími výhodami městského života. Ale také je zatěžuje doprava. Díky dolům vždy měli v rezervě malý poklad. I když se finance plynoucí z těžby nerostu rok od roku snižují, i dnes mají našetřeno 70 milionů korun. Jsou ale ochuzení o přírodu a hrana dolu začíná 500 metrů za posledním domem. 

Deník na návštěvěZdroj: DeníkCo se vám podařilo v posledním roce, dvou?
Soustředili jsme se na obnovu obecního majetku. Investovali jsme hodně do naší školy včetně vybavení, jako jsou interaktivní tabule. Máme pět ročníků ve třech třídách, rádi bychom tu ale obnovili devítiletku, protože děti od šestého ročníku jezdí do Chomutova, kde se ocitají v jiném kolektivu. Samozřejmě by tu raději zůstaly.

Vnímáte to tedy jako přání zdejších rodin?
Ano. Připravujeme se na další rekonstrukci, chceme žádat o dotační titul. Musíme mít ale také žáky, kteří tam nastoupí. Teď jich máme 55, pro devítiletku bychom jich potřebovali ještě jednou tolik, což nepůjde naplnit z vlastních zdrojů. Oslovili jsme proto naše partnerské obce Černovice, Málkov a Místo s tím, které vozí děti do Chomutova, protože školy nemají, aby zastavily o zatáčku dříve a daly je do školy ve Spořicích. Měli jsme naplánované schůzky s rodiči, zasáhl do toho ale covid, takže se zatím nekonaly.

Co když dotaci nezískáte?
Pak bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva, zda do rekonstrukce půjdeme pouze z našich zdrojů. Ve škole je velké, zatím nevyužité podkroví, kde z hygienických důvodů nemohou být třídy, ale kabinety, sborovna a družina ano. Z prostor, které by se uvolnily, můžeme udělat další třídy, stačí jen demontovat příčky.

Jaký je odhad nákladů?
Se zateplením, příčkami, sítěmi a podobně to odhaduji na 10 milionů korun. Za poslední čtyři roky jsme do školy investovali 8 milionů.

Jaké investice plánujete pro letošek?
Hodláme vybudovat hřiště pro zdejší komunitu Spartan race a zadali jsme zpracování studie na Panský rybník, kde bychom chtěli mít oddychovou zónu. Jsou tam neudržované polní cesty, naším cílem je tuto část zkulturnit, vysázet tam stromy, přidat lavičky a dětské IQ herní prvky. Mám představu, že by na rybníce mohlo vzniknout molo, uvidíme, jestli ji architekt nerozbije. Prioritou z hlediska nákladů ale budou komunikace, protože jsou v dezolátním stavu. Je to nekonečný příběh. Jde o výtluky, nerovnosti a neodtéká z nich dešťová voda. Chystáme obnovu páteřní komunikace v ulicích Chomutovská – Smetanova a částečně Lipová, odhadované náklady jsou 14 milionů korun, proto žádáme o dotaci. Také máme osm mostů a dvě lávky přes Hačku, nechal jsem je odborně posoudit a nejsou v dobrém stavu, zatéká tam. Letos chceme opravit dva za 4 miliony korun, další postupně v příštích letech.

Máte dlouhodobější vize, co byste chtěli změnit?
Chceme dořešit náměstí Gen. Svobody, které je středobodem naší obce, zkulturnit ho a zpřístupnit pro co největší počet lidí. Nechali jsme si udělat studii řešení celého prostoru, rozdělené je do tří etap. Za sebou máme dvě a chystáme třetí. První z nich se týkala obnovy kostela sv. Bartoloměje, který máme ve znaku, přitom byl v dezolátním stavu. Získali jsme ho od církve za korunu a kompletně jsme ho opravili, aby byl naší výkladní skříní. Dá se říct, že je to evropský unikát, protože má šikmou věž. Je to proto, že jsme v bezprostřední blízkosti dolů, které dříve těžily za použití třaskavin, a věž se kvůli otřesům naklonila. Nedoporučovali nám, abychom se ji pokoušeli narovnat, takže jsme ji opásali šesti ocelovými obručemi, aby držela. Kostel není vysvěcený, pořádáme tam výstavy, koncerty a svatební obřady. Raritou je i to, že je kostel obehnaný vodním příkopem.

Čemu byla věnovaná druhá etapa a co má řešit třetí?
Ve druhé fázi jsme řešili park. Byla to zarostlá džungle, kam nikdo nechodil. Třetí etapa se týká prostoru před školou s požární nádrží. Už z ní nečerpáme, je špinavá, bortí se jí hráze a zábradlí vypadá hrozně. Nevzhledný je i park před školou a vyřešit musíme betonovou plochu mezi nimi, která slouží k parkování. Chodí tudy děti a je to nebezpečné.

Jak by měla tato část vypadat?
Na sklonku loňského roku jsme oslovili architektonická studia, aby navrhla vždy po dvou řešeních – s vodním prvkem a bez něj. Už jsme měli pracovní jednání zastupitelstva, kde jsme to prezentovali a během ledna rozhodneme, jaká bude finální podoba. Vybíráme ze tří návrhů. Měla by tam být velká vydlážděná plocha se zelení, kde by se mohli všichni setkávat, ať už to budou farmářské trhy, menší koncert, nedělní posezení pro důchodce. Starousedlíci se přiklánějí k tomu, aby zůstal zachovaný vodní prvek. Historicky tam byl průjezdný rybník, protože se jednalo o křižovatku obchodních tras. Byl to mělký rybník, kam vjeli koně s povozy, osvěžili se, napojili a projeli ho. Potíž je, že nádrž nemá přítok. Jeden návrh počítá s pergolou a zelenou trávou na střeše, další s okrasnou loukou s lučním kvítím, betonovým pásem na sezení a mlatovými cestami. Další se díval na linie. Máme tam nevzhledný vodní tok a děti se do školy dostávají přes silnici, není tam chodník. Všichni se ale shodli na tom, že by se měla doprava před školou zjednosměrnit, což je geniální. Vzniklo by tam díky tomu i více parkovacích zálivů.

Kolik bude další fáze přeměny stát a kolik už jste vydali?
Obnova parku stála 3 miliony, kostel 7 milionů. Třetí odhadujeme na 12 - 13 milionů. Žádáme ale o dotace z vládních ekomiliard. Letos chceme vyřídit stavební povolení a příští rok se do toho pustit.

Ve Spořicích stojí jeden z největších sportovních areálů na Chomutovsku, dá se říct, že je vaší největší chloubou?
Určitě je to naše největší stavba. Dvacet let jsme dostávali obrovské množství peněz za vydobytý nerost, takže se nevědělo, kam získané zdroje investovat. Postavili jsme obrovskou sportovní halu s areálem s fotbalovým hřištěm, hotelem a zázemím s posilovnou za 127 milionů korun. Naší největší chloubou je ale kostel sv. Bartoloměje, obec ho má i ve znaku.

Starosta Roman Brand (57) stojí v čele Spořic jedenáctým rokem. Je zdejší rodák. Vlastně je dvakrát starostou, protože je také ve vedení TJ Sokol Spořice, kde zastává funkci starosty jednoty. Má čtyři děti a dvě vnoučata.