V minulém týdnu chomutovský magistrát nechal změřit hodnotu vodíkového exponentu, čili pH, který vypovídá o tom, jestli roztok reaguje kysele nebo zásaditě. Testovalo se ve třech místech.

„Voda prosakuje hlavně do výtahové šachty. Měřili jsme u vrtu a také baněk umístěných na podlahách strojovny, aby jímaly spodní vodu,“ nastínil náměstek primátora Chomutova pro investice Milan Petrilák (ANO). Podle jeho slov se pH pohybovalo v hodnotách od 7,5 do 10,3. „Jen pro ilustraci, voda v Kamencovém jezeře má pH 3,5. To znamená, že se nejedná o vodu kamencovou,“ ujistil.

ZŠ a MŠ Duhová cesta v Chomutově
Přijímačky běží. Víme, z jakých škol Chomutovska je žáci nejlépe zvládají

V Aquasvětě se právě pracuje na nové speciální odvětrávané fasádě za více než 20 milionů korun, která má účinně odvádět vlhkost. Město má také projekt, který má vysušit „studánku“ ve výtahové šachtě.

Na druhé straně řeší i vodu pro Kamencové jezero. Aktuálně pracuje na vybudování záložního přívodu vody pro něj. Jedná se o potrubní systém skrytý pod povrchem, který nahradí dosavadní provizorní systém napouštění z Podkrušnohorského přivaděče. Jezero nemá vlastní povrchový přítok. Uměle bylo dopouštěno dvakrát v posledních třech letech. I nadále má platit, že se bude jezero dopouštět jen v případě většího poklesu hladiny a tak, aby se nenarušil chemismus vody.

Kamencová voda

Roman Dušek fotí pro Chomutovský deník a město Chomutov. Je ale také badatelem, který se již více jak 3 roky věnuje historii Kamencového jezera.Pod hladinou Kamencového jezeraZdroj: Deník/Roman Dušek

Unikátní voda v jezeře zřejmě vzniká v souvislosti se zvětráváním pyritu z blízké uhelné sloje severně od vodní plochy. Zvětráváním pyritu se uvolňuje kyselina sírová, která rozpouští jíly za vzniku iontů (např. Na+ a K+). Z nich nezávisle vzniká síran hlinitý a síran draselný a teprve jejich smícháním vznikne kamencová voda.

Voda v jezeře obsahuje disociovaný kamenec. V závislosti na ročním období a intenzitě srážek voda obsahuje ve zvýšeném množství sírany (400 mg/l), chloridy (40 mg/l), železo (5 mg/l) a hliník (1 mg/l). Příležitostně se zvyšuje množství amoniaku. Průměrná hodnota pH se pohybuje okolo 3. Rozpuštěné látky a kyselost vody omezují výskyt organismů, nežijí v něm ryby ani jiné vyšší organismy.

Zdroj: Wikipedia.org

Mohlo by vás zajímat: Půjčí vozík, naučí polohovat dědu. V Chomutově vyrostlo výcvikové centrum péče

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová