Bez kladného stanoviska EIA v Chomutově žádná továrna na výrobu olejů z odpadních plastů nevznikne. Ministerstvo životního prostředí v rámci zjišťovacího řízení rozhodlo, že záměr musí být posouzený podle zákona o vlivu stavby na životní prostředí.

„Provozní jednotka ověření kontinuální výroby olejů z plastů může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzována podle zákona,“ uvedl ředitel odboru výkonu státní správy ministerstva Jaroslav Vacek v závěru řízení.

close Takto plánuje ADI Fuel využití pozemků na Pražských polích. info Zdroj: Deník/Reprofoto zoom_in Takto plánuje ADI Fuel využití pozemků na Pražských polích.

Zprovoznění linky společnost ADI Fuel plánuje v předpolí bývalé skládky v ulici Pražská, kde jí už chomutovští radní schválili dlouhodobý pronájem pozemků. Oznamovatelem záměru je pražská společnost Pol Oil CZ, která pochází ze stejné firemní struktury. Ta ročně počítá se zpracováním 1 320 tun odpadního plastu, například vadných folií, nepoužitých obalů a upravených odpadních plastů z tříděného komunálního odpadu, které dodává společnost Ekoselect. Plast chce zkapalňovat při procesu termální depolymerizace za teploty přesahující 400 stupňů Celsia. Výsledným produktem má být olej využitelný v petrochemickém průmyslu. Při procesu se na místě spaluje plyn, proto ochránci přírody alarmují, že jde o „spalovnu v přestrojení“.

Lidé se záměrem nesouhlasí

V průběhu zjišťovacího řízení se k záměru vyjádřily státní orgány, samospráva, spolky Arnika, Ústecké šrouby, Asociace pro bezpečné potraviny a téměř dvě stě občanů. Ti zaslali námitky podle jednoho mustru, v němž projevili nesouhlas se záměrem a důrazně požadovali posouzení EIA. Arnika se například zajímala o původ plastového odpadu. „Není definována svozová oblast, ze které společnost Ekoselect odpady sváží. Tato společnost v roce 2018 přijímala odpad ze SRN, nelze se tak domnívat, že plasty budou pocházet například jen z Chomutova a jeho okolí,“ upozornila. Žádala proto o doplnění konkrétních dodavatelů.

Česká inspekce životního prostředí oproti tomu chtěla znát, jak konkrétně bude vzniklý olej využívaný. „Již v této fázi měl být zřejmý odběratel tak, aby nedocházelo k hromadění oleje a případně k nutnosti jeho spalování,“ zdůvodnila.

Krajský úřad Ústeckého kraje se pozastavil nad tím, že společnost nepředložila výsledky zkušební jednotky. Experimentální provoz probíhal v areálu teplárny Actherm a investor se o něj v oznámení opírá. Úřad však připomněl, že zařízení už při úvodních testech v březnu 2019 shořelo a oficiálně se jeho znovuuvedení do provozu nekonalo.

Chybí podrobnosti k technologii

Další výhrady měl odbor odpadů Ministerstva životního prostředí. „V oznámení není dostatečně podrobně specifikováno, jakým způsobem bude zajištěno, aby se do zařízení nedostal plastový odpad typu PVC, plastový odpad obsahující bromované retardéry hoření, případně další problematický plastový odpad, který by mohl mít při zpracování uvažovanou technologií negativní vliv na životní prostředí,“ vytkl jeho zástupce. Několik námitek předložil i odbor životního prostředí chomutovského magistrátu.

Závěr zjišťovacího řízení investorská společnost obdržela. „Respektujeme jej a připravujeme podklady pro proces EIA,“ reagoval Eduard Wipplinger, jednatel společnosti Adi Oil, která projekt zastřešuje.