S chomutovskou spalovnou se v odpadovém hospodářství Ústeckého kraje nepočítá, na rozdíl od zařízení v Komořanech. Spaloven je dost a pálení odpadu není řešení, jestliže se Česko zavázalo větší díl odpadu recyklovat. Zhruba takto lze shrnout připomínky chomutovského zastupitelstva k zamýšlené přeměně záložní teplárny Actherm ve spalovnu odpadů. Padly na mimořádném zasedání zastupitelstva v úterý 9. května.

Původně chtělo vzít město záměr firmy pouze na vědomí s tím, že zbytek bude na státních institucích. To se ale nelíbilo opozičnímu hnutí PRO Chomutov, které k probíhajícímu schvalovacímu procesu vlivu na životní prostředí (EIA) sepsalo několik připomínek. Nakonec je také prosadilo.

Záměr spalovny v Chomutově čeří náladu dlouhodoběji. Přesněji se jedná o zařízení energetického využití odpadů (ZEVO), vůči kterému se vymezují ochránci přírody, největší opoziční hnutí a negativní ohlasy sbírá také na sociálních sítích.

Ubytovna v Kadaňské ulici v Chomutově
Chomutov má možnost koupit problémovou ubytovnu. Je v Kadaňské ulici

Proto na mimořádném zasedání vystoupil majitel a jednatel teplárny Actherm Daniel Zeman s tím, že je spalovna pro město příležitost, nikoli hrozba. „Je to spoluřešitel problému s teplem. Chomutov s Jirkovem potřebují kolem 600 až 700 terajoulů tepla ročně, v penězích je to půl miliardy korun při dnešních cenách,“ uvedl.

Jak připomněl, zbytkové teplo do Chomutova proudí z Elektrárny Prunéřov. Ta má ale skončit nejpozději do roku 2032, spíše dříve. Proto Actherm hledal technologii, která by alespoň zčásti nahradila původní zdroj.

Chomutovský Actherm.Chomutovský ActhermZdroj: Deník/Mirka ŠebestováTeplárna Actherm má rozsáhlý průmyslový areál v širším centru Chomutova. V rámci druhé fáze ekologizace teplárny by měla ustoupit od spalování uhlí ve prospěch odpadu. Toho má být na 60 tisíc tun ročně. Město však produkuje jen asi třetinu tohoto množství, další by se tedy vozil z Podbořanska, Žatecka a Karlovarska. Další, ještě výkonnější zařízení pro energetické využití odpadů je plánované v Komořanech na Mostecku. Jedná se o projekt miliardáře Křetínského. S tím má také město podepsané memorandum, podle něhož by mělo vozit svůj odpad právě tam.

Zeman připustil, že spalovna odpadu zhorší ovzduší, byť se má jednat o zařízení čtvrté generace řízené přísnými podmínkami. Současně ale upozornil, že má Chomutov teplo za nižší cenu než většina měst v Česku a tuto výhodu by si mohl podržet i v dalších letech, protože lze čerpat prostředky z Evropské unie. Ta zároveň požaduje garanci nižších cen.

„V Chomutově bude téměř polovina potřeby tepla saturována na deset let v cenách roku 2021,“ uvedl majitel teplárny. To je podle něj hledisko, které může být pro lidi důležitější, než že je o něco prašnější ovzduší. Město by mohlo profitovat i z toho, že by mělo na výběr mezi spalovnou v Komořanech a v Chomutově. „Udělejte z odpadu kšeft a ZEVO vám v tom pomůže,“ vyzval Zeman.

Hlavní nádraží v Chomutově se má přesunout blíže k centru města.
Přesun nádraží v Chomutově je posvěcený. Práce mohou začít za pět let

Zastupitel hnutí PRO Chomutov Marian Bystroń namítl, že má projekt z pohledu Acthermu logiku, optikou města je to ale problém. Připomněl nejkratší dobu dožití v Ústeckém kraji, na níž se podepisuje znečištěné ovzduší.

„Chápu ekonomický pohled na věc. Přesto bych se chtěl vrátit k diskuzi, která zaznívá na téměř každém zastupitelstvu, a to je, jak to zajistit, aby z Chomutova neodcházeli lidé, aby se sem mladí vraceli a město bylo atraktivní,“ poznamenal Bystroń. „Bojím se, že město, které vás bude vítat spalovnou odpadů a bude vám slibovat levnější teplo, nevede k cíli, který bychom chtěli. Je otázka, jestli by se sem vraceli lidé, které tu chceme,“ doplnil.

Připomínky, které jeho zastupitelský klub předložil, mají být důkazem o tom, že město přemýšlí, jak bude vypadat jeho životní prostředí. Vyjádření nakonec po menší úpravě podpořili všichni přítomní zastupitelé.

Vyjádření statutárního města Chomutov k dokumentaci vlivů záměru „Ekologizace teplárny Chomutov – 2. etapa“ na životní prostředí

1. S provozem ZEVO Chomutov Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje nepočítá. Naopak pro řešení energetického využití odpadů pro spádovou oblast uvádí ZEVO Komořany. Řada měst vč. Chomutova a Žatce (tj. oblastí pro svoz odpadu pro uvažovanou jednotku ZEVO Chomutov) mají uzavřen smluvní vztah se ZEVO Komořany na dodávky odpadu. Ve svozové oblasti obou zařízení lze očekávat cca 47 000 tun SKO, přičemž ZEVO Chomutov plánuje spalovat cca 31 000 tun SKO, zatímco kapacita ZEVO Komořany je 150 000 tun SKO. Uvedená zařízení jsou od sebe vzdálena 13 km. V Chomutově by se tak maximálně mohl spalovat odpad z okresu K. Vary a Sokolov, příp. pak ze zahraničí, a to je naprosto nepřijatelné.

2. Podle recyklačních cílů EU i ČR se má, vedle snižování hmotnosti odpadů a jejich opětovného využití, 65 % odpadů recyklovat. Cíle se týkají recyklace a nikoliv energetického využití odpadů, které má být jen jakýmsi doplňkem pro snížení procenta odpadů tak, aby ho na skládce končilo co nejmenší množství. Z toho důvodu je nutné analyzovat, jak se daří plnit recyklační cíle aktuálně a jak se podaří tyto cíle plnit ve výhledu let 2025, 2030 a 2035. Z analýzy teprve může vyplynout potřeba určité kapacity pro energetické využití odpadů. Recyklační cíle uvedené v zákoně č. 541/2020 Sb. jsou na rozdíl od energetického využití odpadů závazné. Je smutnou skutečností potvrzovanou praxí, že dosažitelné kapacity spaloven odpadů vedou ke snížení procenta jejich recyklace (např. Dánsko). S tím také souvisí menší tlak na občany provádět primární třídění odpadu. Pokud jde o uváděnou hmotnost SKO, je třeba počítat s jejím významným snížením vzhledem k tomu, že od letošního roku je povinností obcí separovat biologicky rozložitelné odpady a vytvořit k tomu také podmínky, což se v Chomutově také děje.

3. Zařízení pro energetické využití odpadu v ČR, ať už se jedná o stávající zařízení, cementárny a zařízení s uděleným souhlasným stanoviskem, převyšují potřebu spaloven odpadu po splnění stanovených recyklačních cílů.

4. Není zcela jasné, jak při kontinuálním provozu ZEVO Chomutov bude v průběhu roku využívána vyrobená elektrická energie a teplo. Od roku 2019 stávající teplárna slouží jako záložní zdroj, a proto je pro nás velkým otazníkem její skutečná budoucí potřeba.