Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. V průběhu dubna proběhnou slavnostní ceremoniály vyhlášení výsledků krajských kol. Celostátní finále se uskuteční v květnu v Hradci Králové. Účast v soutěži je pro města a obce zdarma.

V soutěži loni zabodovala obec Tisá na Ústecku, která v celostátním finále zvítězila v kategorii nejlepší webová stránka obce. I toto ocenění může být impulsem pro ostatní města a obce, které ještě váhají s podáním přihlášky. „V dnešní moderní době má soutěž obrovský význam. Byl bych moc rád, kdyby i letos města a obce z našeho kraje obsadily v celostátním kole soutěže přední příčky, jako tomu bylo loni v případě Tisé,“ uvedl hejtman Jan Schiller.

Ocenění Cenou hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020
Kdo získá Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021?

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá především v motivaci o dosažení co nejlepšího výsledku v dané soutěžní kategorii. Webmasterům a provozovatelům poskytuje často také nový pohled na podobu a úlohu webových stránek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Již od krajských kol jsou ve hře také hodnotné ceny, diplomy, výměna zkušeností s kolegy i možné využívání příkladů dobré praxe nebo inspirace moderními trendy elektronické komunikace s občany.

Podrobnosti o podmínkách soutěže najdete na stránkách www.zlatyerb.cz v kategorii Propozice soutěže. 

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu