Ošuntělé schodiště, které vede dolů pod silnici a do podchodu. Tedy vedlo by, kdyby v tom nebránil vysoký plot, za nímž se rozkládá jeden ze stavebních pozemků rozrůstající se čtvrti rodinných domků. Tento pohled některé Jirkovany pobuřuje. Chtěli by, aby podchod mohli využívat cestující, kteří se potřebují dostat na autobusovou zastávku a z ní. Místo toho se městem šíří fáma, že si ho majitel pozemku pronajal nebo ho dokonce vlastní.

Téma rozvířil zastupitel za Svobodné Josef Šebek na středečním zastupitelstvu i na sociálních sítích. „Soukromý podchod? V neděli jsem se s několika občany sešel u autobusové zastávky vodárna. Zde, v těsné blízkosti sídliště, se rozrůstá čtvrť rodinných domků, kde mají i děti. A zejména děti přijíždějí autobusy čísly 16 a 13 z města. Pokud budou chtít přejít silnici, tak podchod nemohou použít, neboť ten je údajně v soukromém vlastnictví,“ uvedl. „A tuto silnici přebíhat je risk pro dospělého, natož pro dítě,“ doplnil.

Podchod je přitom nepřístupný nejméně dvě desetiletí, z obou stran jsou zamčené mříže. Město ho zavřelo, protože tam lidé nosili odpad a zdržovala se tam pochybná individua, takže ho chodci raději nevyužívali. „Bydlím tady a musím říct, že ten podchod nebyl nikdy průchodný pro haldu věcí, matrací, kartony a rozbité sklo. Prostě skládka,“ uvedla k tomu Michaela K. Prátová. Podle místních se tam stále stahují výrostci, takže přibývají graffiti i nánosy odpadu.

Situace by se měla změnit v příštím roce, protože město plánuje podchod opět otevřít a zcivilizovat.

„Když se tam kolaudovaly inženýrské sítě kvůli výstavbě domů, řešili jsme i bezpečnost silničního provozu a přístup k autobusovým zastávkám,“ poznamenal vedoucí odboru rozvoje a útvaru investic Milan Reiner. „Možnosti jsou dvě: zpřístupnit podchod, nebo udělat přechod přes silnici. S tím ale policie nesouhlasí, protože jde o nepřehledný úsek. Jestliže nesmíme lidi pouštět horem, pak zbývá otevřít podchod,“ dodal.

Město vlastní schodiště, komunikaci i podchod, chybí mu ale část pozemku, která do něj ústí. Právě tu má soukromý vlastník, který pod schodiště umístil také plot. „Když vlastník pozemku neumožní přístup, dopouští se přestupku, kde jsou opakované pokuty až do půl milionu korun. V krajním případě je dokonce možné vyvlastnění,“ uvedl Reiner. „Už jsme ale měli setkání, kde slíbil, že zábrany odstraní,“ dodal.

Majitelku pozemku při jednání s městem zastupuje její otec Josef Bielik, který má k tomu plnou moc a plně spolupracuje s úřadem. „Ve vstupu do podchodu nikomu nebráníme, ten je ale stejně zatím zabezpečený mříží. Provizorní oplocení jsme tam dali, protože na pozemku máme drahý stavební materiál. Po domluvě s městem jsme ale schopni zábranu rychle odstranit,“ ujistil.

Jak podotkl, podchod dcera pronajatý nemá. „Ani jsme o to nikdy neusilovali,“ zdůraznil. „Naopak jsme celý prostor před ním uklidili, také schodiště bylo zaneřáděné odpadem, na skládku jsme ho vezli tři vozíky. Udělali jsme tím službu městu. Nemyslel jsem si, že ještě budeme mít potíže,“ reagoval na zvěsti.

Město i vlastník se dohodli na směně pozemků tak, aby z toho byl oboustranný užitek a podchod mohl být využívaný.