Od září bude Chomutovské soukromé gymnázium fungovat v Jirkově. Stěhuje se tam kvůli vysokému nájmu. Ten se navýšil po převodu nemovitosti z majetku města pod Chomutovskou bytovou a jeho výše by byla pro existenci gymnázia neúnosná.

Pouze rok by však gymnázium mělo nést své původní jméno, které má již dvacetiletou tradici. Další školní rok již zahájí pod jiným názvem a ne jako škola soukromá, ale městská.

Jirkov o střední školu ve svém městě usiluje již řadu let. Proto se vedení města rozhodlo učinit vstřícné kroky, které se týkají také nájemného. „Jestliže v Jirkově chceme mít další možnost středoškolského studia, a dvacetitisícové město si ji rozhodně zaslouží, musíme být vstřícní," objasnil přístup města starosta Radek Štejnar. „Co se týče nájemného, naše představa je taková, že by šlo u určitou formu zápočtu. Škola by neplatila žádný nájem, ale po roce by přešla pod město a veškerý svůj movitý majetek by nám přenechala. A vybavení školy je skutečně na dobré úrovni, takže určitě město tratit nebude," přiblížil ještě více plány města starosta.

Gymnázium by mělo podle vedení města později spolupracovat se 4. základní školou v Krušnohorské ulici, kde jsou také sportovní třídy. Dvě volejbalové již fungují déle a jedna fotbalová bude děti ke sportu vychovávat již od letošního září. Gymnázium by totiž později mělo podporovat sportovce.

V Jirkově v současné době působí detašované pracoviště Obchodní akademie, Střední odborné školy gastronomie a Středního odborného učiliště Chomutov. V Jirkovském středisku se však vyučují spíše jen učební obory. Funguje zde však i nadstavbové tříleté studium v oboru podnikání, které je ukončené maturitní zkouškou. Jediným typickým středoškolským čtyřletým oborem zakončeným maturitou je veřejnosprávní činnost.