Pracovníci zdarma radili a prováděli spletí paragrafů v poradně uprostřed sídliště Písečná, nově se však přestěhovali do obnovené budovy na Kamenné.

Spolu s poradnou se do větších prostor přestěhovaly také jesle. Na nové adrese tak vznikly dvě dětské skupiny, které pojmou dvojnásobně vyšší počet robat než dosud.

Kam se obrátitNa sociální pracovníky je možné se obracet osobně, telefonicky i e-mailem. Přednost mají objednaní klienti. Veškeré kontakty jsou na webových stránkách www.soschomutov.cz/socialni-poradna.

Poradnu Chomutované najdou v budově na Kamenné v místě, kde sídlila policejní služebna a ještě dříve školka. Poslední roky zela prázdnotou, a tak ji město nechalo přestavět.

„Budova byla dlouhodobě nevyužívaná a kapacity v budově sociálních služeb na Písečné přestávaly stačit,“ uvedl náměstek primátora Jan Mareš. „Nově opravená budova na Kamenné přesně splňuje požadavky jak sociální poradny, tak i dětských skupin. Budova je zcela bezbariérová,“ dodal s tím, že otevřená bude od začátku září. Velké stěhování bylo nutné, protože poradně narůstal počet klientů. I proto vzrostl počet sociálních pracovníků ze tří na pět.

Podle vedoucí sociálního centra Petry Březinové je ve škále služeb, které poradna nabízí, největší zájem o dluhové poradenství. „Obracejí se na nás lidé hlavně s prosbami o pomoc při vyřizování oddlužení neboli osobního bankrotu. Těchto lidí je bohužel čím dál více,“ poznamenala.

Podle mapy exekucí přesahuje podíl osob v exekuci na Chomutovsku více než 20 procent a okres je tak z tohoto pohledu čtvrtý nejhorší z celkového počtu 77 okresů v celé zemi. Průměrný počet exekucí na osobu je pět.

Závislost na hraní nebo internetu

Další početnou skupinou klientů jsou lidé, kteří se potřebují za pomoci poradců „prokousat“ nejrůznějšími dokumenty, vypořádat majetek či upravit výchovu a výživu dětí například po rozvodu. Využívané je také poradenství pro seniory a poradci jsou schopni poradit i lidem, kteří propadli gamblingu či jsou závislí na internetu. Součástí sociálního centra je také poradenství pro pozůstalé, kde odborníci pomohou vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka, zařídit pohřeb či vypořádat dědictví. Pomáhají také v krizových situacích při ztrátě domova.

V loňském roce byla chomutovská poradna nápomocná v případě 1529 klientů, kteří přišli s nejrůznějšími problémy. To je o přibližně čtyři sta více, než v předešlém roce.

Pod střechou budovy, kde je sociální poradna, vznikly i dvě dětské skupiny, které nahradí dosavadní jesle. Zatímco rodiče měli možnost vodit do jeslí na Písečné nejvýš patnáct dětí a ostatní čekaly v pořadníku, na Kamenné bude od září místo pro celkem 37 dětí od jednoho do tří let. Díky tomu zbývá ještě pár volných míst.

„Zatím je volných deset míst,“ informovala vedoucí centra Petra Březinová. „Rodiče děti nepřihlašují nutně od září, protože se každé narodilo v jiném měsíci, takže nastupují v průběhu roku. Doufáme ale, že bude poptávka uspokojená,“ věří.

Rodiče nejspíš ocení také to, že se v případě potřeby mohou spolehnout i na prodlouženou otevírací dobu od 5.30 do 18.30 hodin. Stačí jediné, předem se domluvit s učitelkami.

Problém při rozvoduIlustrační foto. Nejčastěji lidé do poradny míří kvůli dluhům. Jako Chomutovanka, která před devíti lety využila  nabídky produktů od jedné finanční společnosti na koupi domku. Krátce nato ale došlo k rozvodu a také k dohodě o vypořádání společného majetku. “Cílem této dohody bylo přenechání veškerého nemovitého majetku mému již bývalému manželovi a abych byla vyvázaná ze závazků vůči společnosti,“ přiblížila žena. To se ale nestalo. „Po podepsání dohody, mě společnost náhle odmítla ze závazků vyvázat, a to z důvodu vzniku nových závazků mého bývalého manžela,“ dodala. O tom, že má exmanžel další dluhy, nevěděla, upomínky chodily do rodinného domu, kde se už nezdržuje. Ocitla se tak v situaci, kdy majetek sama sice neužívá, dluhy ale společnost vymáhá na ní. „Dostávám se do vážných finančních problémů,“ shrnula nešťastná žena.